Farba, chuť a zápach vody: Kontaminácia vody a zmeny senzorických vlastností

Hygienicky vhodná pitná voda by mala byť číra, bezfarebná, bez pachute alebo zápachu. Problémy s vodou často spôsobia, že sa zmení farba, chuť alebo vôňa vody. Zväčša ide viac o estetickú závadu ako zdravotne škodlivú vodu, no určite netreba takéto zmeny kvality vody podceňovať. Predtým, ako sa rozhodnete pre niektorý spôsob úpravy vody, je treba problém čo najpresnejšie identifikovať. Niekedy môže ísť len o prechodné zníženie kvality vody v dôsledku výnimočnej udalosti. Ak je stav trvalý, tak ako prvé zisťujeme, či zdroj problému pochádza z domácich rozvodov vody (teda od vodomeru až po kohútik), súkromného vodného zdroja (vlastná studňa) alebo od zmluvného dodávateľa pitnej vody (vodárenská spoločnosť).


Z pohľadu senzorických vlastností vody môžeme problémy s pitnou vodou zaradiť do troch kategórií:

Nižšie uvedené informácie slúžia ako orientačná pomoc pri charakterizovaní problému s vodou a hľadaní prípadného riešenia. Uvedené postupy odporúčame konzultovať s odborníkom/výrobcom, aby sa predišlo poškodeniu zariadení, alebo zhoršeniu kvality vody.

1. Farba vody

Farba vody

Farba vody je jedným z fyzikálnych indikátorov čistoty povrchových a podzemných vôd. Výskyt zafarbenej vody môže byť podmienený geologickým zložením prameňa alebo je znakom znečistenia pitnej vody, hoci vo väčšine prípadov ide len o estetický problém. Treba tiež pamätať, že voda, ktorá vyzerá byť čistá, ešte nemusí byť pitná. Môže obsahovať okom neviditeľné mikroorganizmy, medzi ktorými môžu byť aj zárodky infekčných ochorení alebo nebezpečné chemické látky.

Na základe farebného odtieňa vody môžeme konkrétnejšie charakterizovať pôvod znečistenia.


1.1. Hrdza vo vode

Červená, hnedá, oranžová, žltá farba sú zvyčajne prejavom hrdze vo vode. Hrdza vzniká pôsobením vlhkosti a reakcie železa s kyslíkom za vzniku zlúčenín oxidu železitého (Fe2O3) a oxidu železnatého (FeO). Rozdielna farba vody sa dá pripísať rôznym štádiám chemickej oxidácie železa (korózie) a rozličnej koncentrácii hrdze vo vode. Výskyt takto zafarbenej vody v dôsledku oxidácie železa, príp. mangánu nie je zdraviu škodlivý. Avšak železo a mangán spôsobujú technické problémy – usadeniny vo vodovodných potrubiach – a estetické problémy – škvrny na hygienických zariadeniach a pri praní škvrny na oblečení. Vo väčšom množstve dodáva železo vode trpkú chuť. Mangán, ktorý sa často vyskytuje spolu so železom, dodáva vode asfaltovú alebo olejovú príchuť a prifarbuje vodu viac do tmavo-hnedej až do čierna.

K riešeniu problému so železom alebo mangánom pristupujeme v závislosti od zdroja kontaminácie:

A) Korózia potrubia v dome

Ak je voda hrdzavo sfarbená vždy po dlhšom nepoužívaní, alebo tečie len z niektorých kohútikov, či iba z teplej vody, problém je v domácom vodovodnom systéme. Aby sme zistili, ktorá časť vodovodného systému je skorodovaná, zoberieme vzorku vody čo najbližšie od vodomeru a postupne zo vzdialenejších kohútikov. Týmto spôsobom vieme zistiť, či je skorodovaná časť domáceho potrubia, alebo voda so sedimentom prichádza už z verejného vodovodu.


RIEŠENIE:

 • Prepláchnutie vodovodného systému. Vypláchne usadeniny hrdze a sedimentov z potrubí a rezervoárov.
 • Mechanický filter. Inštalácia jemnej mechanickej filtrácie s odkalovaním alebo automatickým preplachom. Pri starších vodovodoch, kde dochádza k výskytu inkrustov v potrubí, riešenie poskytuje dostatočne jemný mechanický filter.

B) Železo vo vodnom zdroji

Neupravovaná voda zo súkromných zdrojov často obsahuje železo a mangán v rozpustenej forme. Nakoľko sa vo vode môžu nachádzať rôzne formy a koncentrácie železa a mangánu, vyžadujú si rozdielne spôsoby úpravy pomocou špecializovaných úpravní vody. Voda zo súkromného zdroja obsahujúca nadlimitné hodnoty železa a mangánu nie je pitná!


RIEŠENIE:

 • Úprava vody na pitie. Inštalácia kvalitného vodného filtra na báze reverznej osmózy pre úpravu vody na pitie a varenie v kuchyni.
 • Úprava vody v celom objekte. Nevyhnutný je rozbor vody. Na základe výsledkov rozboru Vám navrhneme špecializovanú centrálnej úpravu vody.


1.2. Mútna voda

Mliečna, mútna, hmlistá, penivá alebo dobiela sfarbená voda je zväčša spôsobená vzduchom vo vode. Aby sme sa uistili, či sfarbenie vody zapríčiňujú neškodné bublinky vzduchu, naplníme priehľadný pohár vodou a necháme pár minút odstáť. Potom môžu nastať dva prípady:

A) Vzduch vo vode

Ak sa voda začne čistiť od spodku pohára až po vrch, sfarbenie je spôsobené vzduchom a voda je zdravotne nezávadná. Takéto sfarbenie dobiela môže byť spôsobené vodovodnou batériou so zaneseným perlátorom, či teplou vodou okysličenou v ohrievacom telese alebo opravnými prácami na vodovode.


RIEŠENIE:

 • Očistenie perlátora/aerátora. Niekedy postačí očistenie vodovodnej batérie od vodného kameňa – perlátor namočíme do octu na 2-3 hodiny.
 • Oprava netesností, ak ide o súkromný zdroj vody. Vzduch môže prenikať do vody cez netesnosti v potrubí, v čerpadle alebo pri ťahaní vody zo zdroja.

B) Kontaminácia vody cudzorodými látkami

Ak voda v pohári ostane mútna alebo zakalená aj niekoľko minút po naplnení, potom problémom môžu byť rozptýlené jemné čiastočky organického alebo anorganického pôvodu − odumreté riasy dôsledkom pôsobenia chlóru, čiastočky ílu a iné.


RIEŠENIE:

 • Kontaktujte vodárne. V prípade, že takáto voda pochádza z komunálneho vodovodu, okamžite kontaktujte miestne vodárne.
 • Úprava vody na pitie. Vodu je potrebné vyčistiť pomocou filtra na pitnú vodu, čo najbližšie miestu napúšťania vody na pitie a varenie. Napr. umiestnením reverznej osmózy pod kuchynský drez. Ak nechcete použiť reverznú osmózu, je nevyhnutný rozbor vody a na základe výsledkov rozboru Vám navrhneme špecializovanú úpravu vody.
 • Úprava vody v celom objekte. Nevyhnutný je rozbor vody. Na základe výsledkov rozboru Vám navrhneme špecializovanú úpravu centrálnej vody.


1.3. Zelená farba vody

Dozelena sfarbená voda je v domácnosti väčšinou zapríčinená koróziou medeného vodovodného potrubia (A). V takom prípade môže mať voda aj modravý odtieň a sfarbuje porcelán a kameninové umývadlá či vane.

V teplých mesiacoch môže byť zelená farba spôsobené riasami (B), ktoré sa nachádzajú najčastejšie v rezervoári. Obzvlášť, ak v ňom voda stála dlhšiu dobu. Pri premnožení rias sa voda stáva mazľavou a nadobúda korenistí až rybací pach.

A) Zvýšená koncentrácia medi

Koróziu medeného potrubia môže spôsobovať uzemnenie elektrických rozvodov na vodovodné potrubie, najmä ak je potrubie z viacerých materiálov. Obsah medi v malom množstve je prospešný pre ľudský organizmus. Avšak prekročená koncentrácia medi je chuťovo rozpoznateľná a navyše spôsobuje zdravotné problémy ako zvracanie, hnačku a iné problémy tráviaceho traktu.


RIEŠENIE:

 • Kontaktujte vodárne. V prípade, že takáto voda pochádza z komunálneho vodovodu, okamžite kontaktujte miestne vodárne.
 • Úprava vody na pitie. V prípade že sa jedná o súkromný zdroj vody, je nevyhnutné vodu vyčistiť pomocou vodného filtra reverznej osmózy čo najbližšie miestu napúšťania vody na pitie a varenie (ideálne kuchynský drez).
 • Úprava vody v celom objekte. Nevyhnutný je rozbor vody. Na základe výsledkov rozboru Vám navrhneme špecializovanú úpravu centrálnej vody.

B) Premnožené riasy vo vode

Riasy sú jednobunkové organizmy, ktoré sa dobre vyvíjajú v teplej stojatej vode bohatej na živiny. Zvyčajne nespôsobujú zdravotné problémy. Môžu však vyvolať alergické reakcie.


RIEŠENIE:

 • Úprava vody na pitie. Inštalácia mikrobiologického filtra AquaVallis alebo vodného filtra na báze reverznej osmózy doplnenej o UV lampu do kuchynského drezu. Riasy sa z vody dajú odstrániť aj hyper-filtračným filtrom do drezu.
 • Úprava vody v celom objekte. Riasy a tým aj zelené zafarbenie vody sa dajú odstrániť jednorazovým šokovým vychlórovaním rezervoáru, inštaláciou dávkovacieho čerpadla chlóru, UV sterilizátora.

2. Chuť a vôňa vody

Zápach a chuť vody

Prirodzená chuť vody je daná správnym pomerom minerálov: sodíka, vápnika a horčíka, ďalej koncentráciou hydrogén-uhličitanov, síranov a chloridov. Väčšie množstvo horčíka, síranov alebo železa spôsobuje horkastú chuť. Na druhej strane vyššia koncetrácia chloridov so sodíkom spôsobujú slanú chuť. Celkový obsah minerálov v pitnej vode sa pohybuje v rozmedzí 50 – 2250 mg/l. O chutnej vode sa dá hovoriť pokiaľ obsah minerálov neprekročí hodnotu 500 mg/l, pričom s narastajúcim obsahom sa chuťové vlastnosti vody zhoršujú. Nepríjemná chuť vody môže byť čiastočne prekrytá zvýšenou koncentráciou rozpusteného oxidu uhličitého.

Čistá voda by mala byť bez zápachu. Pri jej úprave, napríklad pri chlorácii, však môže získať sekundárny pach. Aj voda v prírode môže mať výrazný pach biologického pôvodu, ktorý je daný produktmi metabolizmu rôznych mikroorganizmov. Avšak môže ísť aj o prchavé látky, ktoré sa do vodných zdrojov dostali v dôsledku ľudskej činnosti.

Nakoľko chuť a čuch sú úzko prepojené zmysly, často krát je ťažké ich rozlíšiť. Treba mať na pamäti, že vôňa a chuť sú do istej miery subjektívne kvality.


2.1. Chlór vo vode

Chlór sa pridáva do vody vo forme roztoku na dezinfekciu, jeho vôňa je výrazná a ľahko rozpoznateľná. S 99,9% úspešnosťou zabíja baktérie, vírusy a je prevenciou proti škodlivým mikroorganizmom. Zvyškový chlór dlho zotrváva vo vode, čím zabraňuje ďalšiemu rozvoju baktérií, ale spôsobuje aj charakteristickú chuť a vôňu. Navyše ak reaguje s organickými látkami nachádzajúcimi sa vo vode, tak môže dochádzať k tvorbe ďalších sekundárnych pachov.


RIEŠENIE:

 • Filter s aktívnym uhlím. Zvyškový chlór aj prípadne sekundárne pachy z vody účinne odstraňujú filtre s aktívnym uhlím. Takéto filtre odporúčame používať čo najbližšie k miestu napúšťania vody na pitie a varenie (ideálne v kuchynskom dreze).


2.2. Mikroorganizmy vo vode

Stuchnutý, plesňový pach a zemitá pachuť vody naznačuje mikrobiologickú kontamináciu vody. Obzvlášť počas teplého obdobia sa baktériám, plesniam či riasam darí rozmnožovať. 

K riešeniu pristupujeme v závislosti od zdroja vody:

A) Komunálna voda

Mikroorganizmy normálne žijú v povrchových vodných zdrojoch. Ak sa dostanú do vodovodného potrubia, potom produkty ich metabolizmu často krát nepriaznivo ovplyvňujú senzorické vlastnosti vody.


RIEŠENIE:

 • Filter s aktívnym uhlím. Pri komunálnej, zdravotne nezávadnej vode dokážu účinne odstrániť nepríjemné pachy a pachute filtre s aktívnym uhlím. Filtre odporúčame používať čo najbližšie k miestu napúšťania vody na pitie a varenie (ideálne v kuchynskom dreze).
 • Citrón. Tiež pomôže, keď necháte odstáť väčšie množstvo vody a pridáte zopár kvapiek citrónu.

B) Voda zo súkromného zdroja

V prípade vlastného zdroja vody existuje pri takto zosmradnutej vode zvýšené riziko výskytu patogénnych mikroorganizmov. Nakoľko však na základe chuti a zápachu nevieme presne identifikovať, o ktoré mikroorganizmy sa jedná, je nevyhnutný mikrobiologický rozbor vody.


RIEŠENIE:

 • Úprava vody na pitie. Inštalácia mikrobiologického filtra AquaVallis alebo reverznej osmózy doplnenej o UV lampu do kuchynského drezu.
 • Úprava vody v celom objekte. Inštalácia dávkovacieho čerpadla chlóru, UV sterilizátora.


2.3. Kovy vo vode

Svojrázna chuť kovu vo vode je znakom prítomnosti železa, mangánu, medi, zriedkavejšie aj zinku. K riešeniu pristupujeme v závislosti od zdroja vody:

A) Komunálna voda

Zväčša ide o prvky železa alebo medi, ktoré sa môžu uvoľňovať do vody z materiálu potrubia.


RIEŠENIE:

 • Úprava vody na pitie. Inštalácia nano-filtra AquaVallis alebo vodného filtra na báze reverznej osmózy do kuchynského drezu. Čiastočne by mala pomôcť aj inštalácia kombinovaného vodného filtra – sedimentačný + filter s aktívnym uhlím.
 • Úprava vody v celom objekte. Výmena rozvodov vody v budove za nové.

B) Voda zo súkromného zdroja

Voda zo súkromných zdrojov môže obsahovať väčšie koncentrácie kovov. Najčastejším problémom býva zvýšený obsah železa a mangánu. Navyše, ak voda nie je dezinfikovaná, tak prítomnosť týchto kovov podporuje rozvoj železitých baktérií. Odumieraním týchto baktérií voda získa železitý zápach.


RIEŠENIE:

 • Úprava vody na pitie. Inštalácia mikrobiologického nano-filtra AquaVallis alebo reverznej osmózy doplnenej o UV lampu do kuchynského drezu.
 • Úprava vody v celom objekte. Inštalácia dávkovacieho čerpadla chlóru, UV sterilizátora.
 • Šetrným spôsobom odstránenia mangánu a železa je oxidácia vody. Oxidačná reakcia prebieha vďaka prevzdušňovaniu, ktorým sa do surovej vody dostane potrebné množstvo kyslíka. Týmto sa z vody vyzráža železo a mangán skôr ako sa dostanú k vám domov.


2.4. Sulfán vo vode

Hnijúci zápach vody alebo zápach pokazeného vajca (tzv. „vajcovka“), siričitý zápach je spôsobený plynmi sírovodíka (sulfán) prítomnými vo vode. Tento plyn podobne ako metán vzniká pri hnilobných procesoch za účasti sírnych baktérií.

Vo väčšine prípadov takáto kontaminácia nesúvisí s hygienickou kvalitou vody. Nebezpečenstvo predstavujú plyny sírovodíka a metánu, ktoré sa uvoľňuje do vzduchu. V prípade, že sa tieto plyny uvoľňujú priamo v studni, alebo šachte, dbajte na odvetrávanie týchto priestorov, najmä pred vstupom. Nepríjemný zápach ľahko rozpoznáme už pri koncentrácii 400-krát menšej ako je zdraviu škodlivé. 

Pred tým, ako pristúpime k riešeniu problému je potrebné identifikovať zdroj, kde baktérie produkujú sírovodík:

 • A) Rozvody vody. Ak sa zápach prejavuje v studenej aj teplej vode, no po chvíli klesá, úplne prestane alebo sa mení počas odtekania vody, problém bude pravdepodobne v zanesenom distribučnom systéme.
 • B) Ohrievače vody. Ak plyn cítiť iba v teplej vode, problém bude najpravdepodobnejšie v ohrievacom zariadení (bojler).
 • C) Úpravne vody. Ak je zápach plynu cítiť len v upravovanej vode a nie je cítiť v neupravovanej vode (napr. zmäkčovač vody).
 • D) Zdroj vody. Ak zápach cítiť v teplej aj studenej vode bez ohľadu na množstvo čerpanej vody.

A) Rozvody vody


RIEŠENIE:

 • Komunálna voda. Ak sa sírne baktérie usadia v systéme verejného vodovodu, zápach vody zväčša po odtečení vody pominie. Nižšie koncetrácie sírovodíka možno odstrániť cez filter s aktívnym uhlím.
 • Vlastné rozvody. Odporúča sa prepláchnutie systému so silne koncentrovaným roztokom chlóru, takzvaná šoková chlorácia.

B) Ohrievače vody


RIEŠENIE:

 • Šoková chlorácia. Prepláchnutie systému so silne koncentrovaným roztokom chlóru jednorázovo zlikviduje baktérie.
 • Zvýšenie teploty. Niekedy pomôže zvýšenie teploty ohrievača nad 70 °C na niekoľko hodín a následné vypustenie zásobníka.
 • Výmena anódy. Anódová tyč slúži v bojleroch na ochranu kovových časti pred koróziou. Ak sa však v zdroji vody nachádza dostatok síranov/sírných baktérií, potom ióny vodíka tvorené anódovou ochranou ešte väčšmi podporujú tvorbu sírovodíka. V niektorých prípadoch výmena anódovej tyče za novú alebo za tyč z iného materiálu pomôže znížiť tvorbu sírovodíka.

Uvedené riešenia je najlepšie konzultovať s výrobcom ohrievacieho zariadenia!


C) Úpravne vody


RIEŠENIE:

 • Dezinfekcia zariadenia. Odporúčame sa obrátiť na dodávateľa technológie, aby vykonal dezinfekciu zariadení na úpravu vody.

D) Zdroj vody

Siričitý zápach je dôsledkom rozkladajúcich sa organických prvkov v podzemí, pri čom vzniká plyn sírovodíka. Ten sa viaže na molekuly vody a keď doma otvoríme kohútik, sírovodík sa uvoľňuje do vzduchu. Kvalitu vodného zdroja ovplyvňuje okolité prostredie, napríklad vylievanie močovky na lúky alebo hnojenie pesticídmi.


RIEŠENIE:

 • Ak koncentrácia sírovodíka v zdroji vody neprekračuje 1mg/l, používa sa filter s aktivovaným uhlím. V prípade, že koncentrácia prekračuje túto hodnotu, účinným spôsobom odstránenia zápachu je inštalácia dávkovacieho čerpadla chlóru, UV sterilizátora alebo oxidácia vody.
 • Úprava vody na pitie. Inštalácia mikrobiologického nano-filtra AquaVallis alebo reverznej osmózy doplnenej o UV lampu do kuchynského drezu.

3. Senzoricky nezistiteľná kontaminácia vody

Voda, ktorá vyzerá byť na prvý pohľad čistá, ešte nemusí byť pitná. Môže obsahovať zárodky rôznych infekčných ochorení (patogénne baktérie, vírusy a pod.), ktoré sa do vody dostali z výlučkov chorého zvieraťa alebo človeka. Pri spracovaní ropy, uhlia, pri ťažbe a spracovaní rúd, výrobe farieb a lakov, úprave vody, produkcii a aplikácii pesticídov a celkovo z priemyslu a poľnohospodárstva, prechádzajú do vody rôzne, často-krát toxické látky. Ak sa nebezpečné látky vyskytujú vo vode len v malých koncentráciách, tak sú zmyslami nepostrehnuteľné. Prípadne niektoré neželané látky ani nemusia významne meniť senzorické vlastnosti vody (napr. dusičnany a dusitany).


3.1. Kontamináciami organickými a nežiaducimi látkami

Najväčším znečisťovateľom vôd je priemysel, ktorý vypúšťa ťažké kovy, rôzne roztoky chemikálií a iný odpad odvíjajúci sa od druhu výroby. Chemické látky zabíjajú vo vode mikroorganizmy, ktoré normálne rozkladajú organický materiál, a tým sa narúša rovnováha v ekosystéme. V znečisťovaní prírody ľudskou produkciou v poradí nasleduje poľnohospodárstvo. Odpadové vody z neho sa vo veľkej miere podieľajú na tzv. eutrofizácii vôd. Obsahujú zvyšky rastlinných a živočíšnych tkanív, močovku, zvyšky hnojív (dusičnany a fosforečnany) ako aj pesticídy (fungicídy, herbicídy, insekcitídy). Odpadové vody z budov majú na celkovom znečistení vôd najmenší podiel. Okrem fekálneho znečistenia, kam v súčasnosti treba započítať už aj farmaceutika, obsahujú tiež chemické prípravky na čistenie, pranie a umývanie (detergenty, tenzidy, príp. ešte aj fosfáty).

Všetky spomenuté znečistenia v konečnom dôsledku znižujú samočistiacu schopnosť vôd. Voda sa počas kolobehu nestihne prečistiť a ostáva v nej čoraz väčšie množstvo nebezpečných látok pochádzajúcich z ľudskej činnosti. Doposiaľ ide o malé koncentrácie týchto látok, no práve v tom spočíva ich nebezpečie. Sú totižto zmyslami nepostrehnuteľné. V tejto súvislosti sa spomínajú napr. ropné látky, tenzidy, nitráty, fenoly, polychlórované bifenyly (PCB), dichlór-difenyl-trichlóretán (DDT), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a ďalšie. Často krát ide o jedy kumulatívneho charakteru, ako napr. toxické kovy − arzén (As), kadmium (Cd), olovo (Pb), ortuť (Hg), chróm (Cr) a iné.


RIEŠENIE:

 • Filter s aktívnym uhlím. Aktívne uhlie z vody odstráni nebezpečné organické zlúčeniny, ako sú fenoly, benzény, herbicídy, pesticídy, alebo zvyšky liekov, čím sa podstatne zlepší chuť a vôňa vody. Vo všeobecnosti neodstráni ťažké kovy, nitráty, fluoridy, baktérie a nezmení minerálne zloženie vody.
 • Reverzná osmóza. Vodu je v menšom množstve možné vyčistiť pomocou reverznej osmózy umiestnenej pod kuchynský drez. Účinne odstraňuje z vody zákal, chlór, herbicídy, pesticídy, zvyšky liekov, ťažké kovy, železo, mangán, dusičnany, dusitany, amoniak atď. Ak nechcete použiť reverznú osmózu, je nevyhnutný rozbor vody a na základe výsledkov rozboru Vám navrhneme špecializovanú úpravu vody.


3.2. Mikrobiologická kontaminácia

Baktérie, vírusy, prvoky alebo plesne sú vo zvýšenej miere prítomné napr. v odpadových vodách z ľudských sídiel alebo v odpadoch z poľnohospodárskej výroby. Takto "znehodnotená" voda nepredstavuje pre prírodu vážne ohrozenie, pretože práve vďaka týmto mikroorganizmom sa prirodzene sama prečisťuje. Riziko tkvie v tom, že kým je fekálna kontaminácia ešte čerstvá, tak sa vo vode nachádzajú s veľkou pravdepodobnosťou aj patogénne mikroorganizmy. Ide o rôzne vírusy (Enterovírusy, Hepatitída, Poliomyelitída), prvoky (Meňavka úplavičná), parazity (pásomnica, mikromycéty, Giardia) ako aj patogénne baktérie (Shigella, Salmonella, Cholera, Legionella).


RIEŠENIE:

 • Úprava vody na pitie. Inštalácia mikrobiologického filtra AquaVallis alebo reverznej osmózy doplnenej o UV lampu do kuchynského drezu.
 • Úprava vody v celom objekte. Inštalácia dávkovacieho čerpadla chlóru, UV sterilizátora.


3.3. Vedľajšie produkty dezinfekcie vody chlórom

Chlór a jeho zlúčeniny sa vo vodárenských sieťach používajú na dezinfekciu, pretože s vysokou účinnosťou ničia vo vode prítomné mikroorganizmy, medzi ktorými sa vyskytujú aj potenciálne choroboplodné zárodky. Do voda sa dávkuje dezinfekčné činidlo – napr. chlornan sodný – v takej miere, aby sa výrazne nezmenili senzorické vlastnosti pitnej vody (menej ako 0,3 mg/l). Chlór účinne reaguje nielen s bunkovými stenami baktérií, čím ich zabíja, ale tiež s ostatnými organickými látkami prítomnými vo vode alebo v potrubí. Dochádza tak ku vzniku kvalitatívne nových zlúčenín s výrazne pozmenenými vlastnosťami. Jednou z nežiadúcich zlúčenín, ktorá vzniká v malých množstvách pri chlórovaní vody, je napr. chloroform.


RIEŠENIE:

 • Filter s aktívnym uhlím. Zvyškový chlór ako aj prípadne vedľajšie produkty dezinfekcie z vody účinne odstraňujú filtre s aktívnym uhlím. Takéto filtre odporúčame používať čo najbližšie k miestu napúšťania vody na pitie a varenie (ideálne v kuchynskom dreze).