Železo, mangán a sulfán vo vode

Železo a mangán sa prirodzene vyskytujú v horninách a pôdach, odkiaľ sa dostávajú do povrchových a podzemných vôd. Sú to esenciálne minerály nevyhnutné pre život. Dospelý človek denne príjme z potravy 10 - 30 mg železa a 2 - 5 mg mangánu. Desaťnásobky týchto hodnôt už môžu predstavovať určitú záťaž pre ľudský organizmus, predovšetkým pre pečeň (WHO). Voda z vodovodu musí byť upravená tak, aby v nej neboli prekročené normou stanovené limity 0,2 mg/l pre železo a 0,05 mg/l pre mangán (→ nariadenie vlády SR). Ak sú prekročené tieto limitné hodnoty, tak dochádza k technickým a hygienickým problémom. Voda môže vyzerať čistá, ale pri kontakte so vzduchom a špeciálne pri dodatočnom zahriatí dochádza k oxidácii železa a tvorbe nerozpustných čiastočiek hrdze. Takáto voda predstavuje živnú pôdu pre železité baktérie, ktoré vytvárajú dodatočný sliz a vylučujú páchnuci sulfán (sírovodík).

Usadené železo a mangán vo vodovodnom potrubí

Zhoršenie kvality pitnej vody

Pri zvýšenom obsahu železa a mangánu má voda nepríjemnú kovovú, prip. kovovo-olejovitú príchuť.

Zhoršenie úžitkových vlastností vody​

Pri vysokom obsahu železa a mangánu sa voda stáva nepoužiteľnou aj na technické účely. Dochádza k poškodeniu spotrebičov, ale aj sanitárnej techniky. Železo a mangán postupne zapcháva rozvody vody, zanecháva po sebe škrny, zafarbuje obkladačky, toalety, sanitu, ale aj bielizeň pri praní.

Železitá voda v studniach

Železitá voda býva na Slovensku druhým najčastejším problémom, hneď po tvrdej vode. Treba poctivo zvážiť, či si takúto vodu privedieme do domácnosti. Železo sa vo zvýšenej miere vyskytuje najmä v podzemných vodách (→ geonika.sk). Vyšší výskyt železa je zvyčajne sprevádzaný aj zvýšeným výskytom mangánu (→ geonika.sk). Preto sú prípustné koncentrácie pre studničnú vodu nastavené vyššie, a to na 0,5 mg/l pre železo a 0,2 mg/l pre mangán. Pri prekročení týchto hodnôt už hovoríme o železitej vode.

 • Zvýšený obsah železa a mangánu vo vode nemusí byť na prvý pohľad viditeľný. Železo a mangán sa totiž v studničnej vode nachádzajú v rozpustenej, voľným okom neviditeľnej forme. Po styku so vzduchom (napríklad po nabraní vody do pohára) sa však rozpustené železo a mangán vyzráža a vytvorí viditeľné usadeniny.

Okrem spomínaných problémov, železo a mangán predstavuje živnú pôdu pre vláknité baktérie, najmä tzv. železité, mangánové a sírne baktérie. Tieto sa vyskytujú vo vodách s nízkym obsahom kyslíka a energiu získavajú oxidáciou zlúčenín mangánu, železa, resp. síry. Vedľajším produktom metabolizmu týchto baktérií je sulfán (sírovodík, H2S), ktorý spôsobuje nepríjemný zápach vody (tzv. "vajcovka"). Ak takáto studničná voda nie je upravená, tak baktérie pridávajú do vody pachy, zafarbujú ju na žlto-oranžovo a tvoria sliz, ktorý prispieva k usadeninám v rozvodoch vody.

Usadené železo vo vodovodnom potrubí

Železo postupne upcháva rozvody vody

Ako sa prejavuje železo (Fe) vo vode?

 • Voda po sebe zanecháva hrdzavé fľaky.
 • Železo zanáša potrubia a spotrebiče, poškodzuje sanitu, farbí bielizeň pri praní na hrdzavo až hnedo.
 • Zvýšené riziko tvorby železitých baktérií, spojené s nepríjemným zápachom.
 • Voda je nepitná, pripravené jedlo a nápoje majú kovovú pachuť.
Usadený mangán vo vodovodnom potrubí

Mangán postupne upcháva rozvody vody

Ako sa prejavuje mangán (Mn) vo vode?

 • Voda po sebe zanecháva mastné čierne škvrny.
 • Mangán zanáša potrubia a spotrebiče, poškodzuje sanitu, farbí bielizeň pri praní na šedo až čierno.
 • Zvýšené riziko tvorby mangánových baktérií, spojené s nepríjemným zápachom.
 • Voda je nepitná, pripravené jedlo a nápoje majú nepríjemnú pachuť.
Sírovodík vo vode spôsobuje zápach

Ako sa prejavuje sulfán (H2S) vo vode?

 • Voda má výrazný zápach pokazených vajec, tzv. "vajcovka".
 • Žlté alebo čierne škvrny na armatúrach.
 • Pokazená chuť pripravených pokrmov.
 • Káva, čaj a iné nápoje stratia tradičnú farbu a chuť.

Ako odstrániť železo a mangán z vody?

K riešeniu pristupujeme v závislosti od zdroja vody. Ak ide o komunálnu vodu, ktorá by mala spĺňať normu pre obsah železa a mangánu, potom sa prvky železa zväčša uvoľňujú zo starého potrubia v budove. Pre istotu môžete dať spraviť rozbor vody na vstupe do budovy, či nie je problém so železom už vo vodovodnom potrubí vodárenskej spoločnosti. Keď sa železitá voda dlhšiu dobu drží v rozvodoch, tak pri vhodných podmienkach dochádza k množeniu baktérií, tvorbe sulfánu a typického zápachu. Vtedy zväčša stačí nechať vodu odtiecť a sulfán zo systému vyprchá. V prípade, že sú baktérie premnožené, pomôže šoková chlorácia rozvodov, ktorá baktérie zneškodní.

 • Uvedené informácie slúžia ako orientačná pomoc pri hľadaní riešenia problému. Postupy odporúčame konzultovať s odborníkom, aby sa predišlo poškodeniu zariadení, alebo zhoršeniu kvality vody.

Ak uvedené opatrenia nie je možné vykonať alebo máte vlastný zdroj vody, potom treba použiť vhodný vodný filter. Centrálna úprava vody dokáže odstrániť mangán a železo v celkom objekte a umožní pranie a umývanie bez tvorby usadenín na riade alebo bielizni. Vhodný kuchynský filter, napr. reverzná osmóza, odstráni železo a mangán z vody určenej na pitie. Výnimočne môže byť problém so železitými baktériami a sulfánom aj v ohrievačoch vody (bojleroch). Vtedy pomáha výmena anódy, zvýšenie teploty nad 70 °C na niekoľko hodín alebo tiež šoková chlorácia.

Pozrite si naše riešenia

pre odstránenie železa a mangánu z vody.

Normy pre železo, mangán a sulfán vo vode podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.:

 • Maximálny obsah železa vo vode (Fe) - 0,2 mg/l
  Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložžia a ak nedochádza k nežžiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
 • Maximálny obsah mangánu vo vode (Mn) - 0,05 mg/l
  Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložžia a ak nedochádza k nežžiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
 • Maximálny obsah pre voľný sulfán vo vode (H2S) - 0,01 mg/l