Demineralizátory Crystal DEMI do 1000 l/hod

Najnižšie prevádzkové náklady na výrobu
demineralizovanej, destilovanej, deionizovanej vody

Prevádzkové náklady na filtre do 18 EUR za mesiac.

Naša bez-údržbová katalytická ochrana pred vodným kameňom niekoľko násobne predĺži životnosť demineralizačných membrán, bez akýchkoľvek prevádzkových nákladov. Ďalšie úspory dosahujeme použitím bežne dostupných filtračných vložiek a membrán. Ich jednoduchú výmenu zvládne po krátkom zaškolení aj Váš zamestnanec.

Prevádzkové náklady na výrobu 1000 litrov demineralizovanej vody do 5 EUR:

Okrem nákladov na náhradné filtre budete platiť už len spotrebovanú elektrinu a vodu. Napríklad na výrobu 1000 litrov demineralizovanej vody zaplatíte vodné a stočné (1,3 až 3 m3) pod 5 EUR a spotrebovanú elektrinu (1,4 kWh) do 0,060 EUR.

100% GARANCIA SPOKOJNOSTI


V prípade akejkoľvek nespokojnosti s demineralizátorom vody Crystal DEMI, ho môžete kedykoľvek počas  skúšobnej lehoty vrátiť. V takomto prípade Vám vyplatíme celú kúpnu cenu zariadenia späť.

Náklady spojené s montážou a demontážou zariadenia však nevraciame ani nepreplácame.

Šetrite na energii a bezporuchovej prevádzke, nie na kvalite!

Profesionálne demineralizátory vody Crystal DEMI sú výkonnejšou a efektívnejšou alternatívou destilátorov vody. Oproti destilátorom vody však ponúkajú mnoho výhod:

Výkonné

Vyrobia demineralizovanú vodu v akomkoľvek Vami požadovanom množstve.

Nízke náklady

Nízke náklady na energiu a servis potešia Váš výdavkový rozpočet.

Kompaktné

Malé rozmery Vám umožnia vyrábať demineralizovanú vodu aj v prevádzkach s obmedzenými priestorovými možnosťami.

Účinné

Výrábajú nízko-mineralizovanú vodu s účinnosťou odstránenia minerálnych látok nad 97%.

Stále pripravené

Demineralizovaná voda je priamo na mieste určenia vyrábaná z vody z vodovodu alebo vlastného zdroja.

Non-stop

Naše zariadenia Crystal DEMI sú vyrobené z komponentov, ktoré spĺňajú požiadavky kontinuálnej prevádzky.

Servis

Samozrejmosťou je starostlivosť o Vás. Poskytujeme záručný aj pozáručný servis.

Nezávislosť

Výmenu filtračných vložiek každých 5-10 mesiacov po jednoduchom zaškolení zvládne aj Váš zamestnanec.

Crystal DEMI vyrábajú vodu s veľmi nízkym obsahom minerálnych a organických látok.
Po doplnení špeciálneho deionizačného stupňa dosahuje vodivosť výstupnej vody pod 1 μS/cm.

Crystal DEMI 1500

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Demineralizačná reverzná osmóza s výkonom do 240 L/hod

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 155 x 55 x 40 cm

Výkon: do 240 l/hod.

Účinnosť: 98% - 99%

Výťažnosť: 75%

Počet membrán: 4x Vontron 2540

Pred-Filtrácia: 1x 10” filtračné teleso:

 • 10" sedimentačný pred-filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometer

Post-Filtrácia: voliteľná

 • Plne-automatická prevádzka
 • Plne-automatická ochrana osadených čerpadiel
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Recirkulačný okruh na zlepšenie výťažnosti s regulátorom
 • Vstupný mosadzný solenoidový ventil napojený na monitory vysokého a nízkeho tlaku

Crystal DEMI 2000

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Demineralizačná reverzná osmóza s výkonom do 265 L/hod

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 155 x 55 x 40 cm

Výkon: do 265 l/hod.

Účinnosť: 98% - 99%

Výťažnosť: 75%

Počet membrán: 1x Dow Filmtec XLE 4040

Pred-Filtrácia: 1x BigBlue 10” filtračné teleso:

 • 10" Big Blue - sedimentačný pred-filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometer

Post-Filtrácia: voliteľná

 • Plne-automatická prevádzka
 • Plne-automatická ochrana osadených čerpadiel
 • Automatický výplach zariadenia a demineralizačných membrán
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Monitorovanie kvality demineralizovanej vody
 • Všetky hodnoty sú prednastavené priamo z výroby

Crystal DEMI 2500

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 155 x 55 x 42 cm

Výkon DEMI 300: do 500 l/hod.

Účinnosť: 98% - 99%

Výťažnosť: 75%

Počet membrán: 2x Dow Filmtec XLE 4040

Pred-Filtrácia: 1x 10” filtračné telesá:

 • 10" Big Blue - sedimentačný pred-filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometer

Post-Filtrácia: voliteľná

 • Plne-automatická prevádzka
 • Systém je kompaktný a funkčne kompletný modul
 • Automatická ochrana osadených čerpadiel pred chodom na sucho
 • Automatický výplach zariadenia a demineralizačných membrán
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Monitorovanie kvality demineralizovanej vody
 • Všetky hodnoty sú prednastavené priamo z výroby

Crystal DEMI 3000

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 155 x 70 x 60 cm

Výkon: do 1000 l/hod.

Účinnosť: 97% - 99%

Výťažnosť: 75%

Počet membrán: 4x Dow Filmtec XLE 4040

Pred-Filtrácia: 1 x 20” filtračné teleso:

 • 20" Big Blue - sedimentačný pred-filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometer

Post-Filtrácia: voliteľná

 • Plne-automatická prevádzka
 • Systém je kompaktný a funkčne kompletný modul
 • Automatická ochrana osadených čerpadiel pred chodom na sucho
 • Automatický výplach zariadenia a demineralizačných membrán
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Monitorovanie kvality demineralizovanej vody
 • Všetky hodnoty sú prednastavené priamo z výroby

Voliteľné príslušenstvo:

 • Deionizačný koncový stupeň - produkuje ultra-čistú deionizovanú vody s vodivosťou pod 1 µS/cm
 • Prietokový merač vodivosti monitorujúci kvalitu vstupnej a demineralizovanej vody.
 • Ručný merač vodivosti na monitorovanie kvality vstupnej a demineralizovanej vody.
 • UV Sterilizátor – podľa požiadaviek.
 • Tlaková nádrž na demineralizovanú vodu
 • Bez-tlaková nerezová nádrž na demineralizovanú vodu s výpustným ventilom a plavákovou vypínacou automatikou.