Úpravne vody

Disruptor® technológia

Pomocou elektrostatického náboja dokážu filtre s technológoiu Disruptor® úplne z vody odstrániť baktérie a vírusy, ako aj všetky častice s veľkosťou nad 0,2 µm. A to pri zachovaní vysokých prietokov, veľmi malých tlakových strát a dlhej životnosti filtračnej vložky.

Filter s Disruptor® technológiou je špeciálny hlavne tým, že je vysoko účinný pri zachovaní veľmi vysokých prietokov a nízkych tlakových strát. Tiež má vysokú životnosť a bez-precedentnú zádržnú kapacitu.

Čítať viac

Crystal Light – UV sterilizátory vody

UV Sterilizátory Crystal LIGHT zabíjajú mikroorganizmy, baktérie, cysty, vírusy s účinnosťou 99,98%, bez použitia akejkoľvek chémie.

Spoľahlivo eliminujú nielen bežné kultivovateľné mikroorganizmy, E.coli, Enterokoky, Koliformné baktérie, ale aj chlór-rezistentné mikroorganizmy ako Legionella, Giardia lamblia, Cryptosporidium, Pseudomonas aeruginosa.

Čítať viac

Centrálna úprava vody

Centrálne úpravne vody sa inštalujú na hlavný prívod vody a upravujú vodu v celom objekte. Takto máte v ktorejkoľvek časti objektu k dispozícii upravenú vodu vysokej kvality, vďaka čomu sa nezanášajú potrubia, ventily ani zariadenia.

Najčastejšie sa jedná o zmäkčenie vody, dezinfekciu vody a filtráciu mechanických nečistôt. Špecializované centrálne úpravne vody dokážu z vody odstránieť aj železo, mangán, sírovodík (“vajcovka”), dusičnany, amoniak, íl, či iné nečistoty.

Čítať viac

Crystal Oxydizer – odstránenie železa, mangánu, zápachu

Crystal Oxydizer čistí vodu od železa, mangánu a sulfánu (vajcového zápachu) pomocou prirodzeného procesu oxidácie vzdušným kyslíkom. Nepridáva do vody žiadne chemikálie, neochudobňuje vodu o žiadne minerálne látky. Po úprave je voda chutná a vhodná na pitie!

Crystal Oxydizer je bezúdržbovým riešením úpravy vody a vyrába najkvalitnejšiu pitnú vodu. Pracuje automaticky, spoľahlivo a bez akýchkoľvek prevádzkových nákladov.

Čítať viac

CrystalSOFT Ecomix – soľanková úpravňa vody

CrystalSOFT Ecomix je univerzálne riešenie až na 5 problémov v jednom zariadení. Dokonale odstraňuje z vody železo (Fe), mangán (Mn), Amoniak (NH3), vodný kameň (zmäkčuje vodu), organické znečistenie (herbicídy, pesticídy, fenoly, benzény, THM).

CrystalSoft Ecomix je ekonomickejším a priestorovo úspornejším riešením oproti tradičnému prístupu, kde je každý problém riešený samostatným zariadením zvlášť.

Čítať viac

CrystalSOFT Ecomix TWIN – soľanková úpravňa vody

CrystalSOFT Ecomix je univerzálne riešenie až na 5 problémov v jednom zariadení. Dokonale odstraňuje z vody železo (Fe), mangán (Mn), Amoniak (NH3), vodný kameň (zmäkčuje vodu), organické znečistenie (herbicídy, pesticídy, fenoly, benzény, THM).

Non-stop dodávka upravenej vody:
Zariadenie sa skladá z 2 spolupracujúcich, inteligentne riadených úpravní vody. Jedna úpravňa je vždy v prevádzkovom režime, zatiaľ čo sa druhá automaticky regeneruje.

Čítať viac