Centrálna úprava vody

Zariadenia vhodné na úpravu vody v celom rodinnom dome alebo byte sa inštalujú sa na vstupe vody do objektu. Najčastejšie sa jedná o zmäkčenie vody, odstránenie dusičnanov, mangánu a železa, amoniaku a sírovodíka (“vajcovka”).

Odstránenie mechanických nečistôt (kal, piesok, hrdza) sa zvyčajne rieši pomocou potrubných filtrov. Na odkalenie ílovitej vody však doporučujeme naše automatické centrálne hyperfiltračné zariadenia.

Centrálne úpravne vody upravujú kvalitu vody už na vstupe do budovy. Centrálne úpravne vody sa inštalujú na hlavný prívod vody do objektu. Takto máte v ktorejkoľvek časti objektu k dispozícii upravenú vodu vysokej kvality, vďaka čomu sa nezanášajú potrubia, ventily ani zariadenia.

Centrálne odstránenie železa, mangánu a zápachu z vody​ pomocou automatických úpravní vody:

Disruptor® technológia

Pomocou elektrostatického náboja dokážu filtre s technológoiu Disruptor® úplne z vody odstrániť baktérie a vírusy, ako aj všetky častice s veľkosťou nad 0,2 µm. A to pri zachovaní vysokých prietokov, veľmi malých tlakových strát a dlhej životnosti filtračnej vložky.

Filter s Disruptor® technológiou je špeciálny hlavne tým, že je vysoko účinný pri zachovaní veľmi vysokých prietokov a nízkych tlakových strát. Tiež má vysokú životnosť a bez-precedentnú zádržnú kapacitu.

Crystal Light – UV sterilizátory vody

UV Sterilizátory Crystal LIGHT zabíjajú mikroorganizmy, baktérie, cysty, vírusy s účinnosťou 99,98%, bez použitia akejkoľvek chémie.

Spoľahlivo eliminujú nielen bežné kultivovateľné mikroorganizmy, E.coli, Enterokoky, Koliformné baktérie, ale aj chlór-rezistentné mikroorganizmy ako Legionella, Giardia lamblia, Cryptosporidium, Pseudomonas aeruginosa.

Crystal Oxydizer – odstránenie železa, mangánu, zápachu

Crystal Oxydizer čistí vodu od železa, mangánu a sulfánu (vajcového zápachu) pomocou prirodzeného procesu oxidácie vzdušným kyslíkom. Nepridáva do vody žiadne chemikálie, neochudobňuje vodu o žiadne minerálne látky. Po úprave je voda chutná a vhodná na pitie!

Crystal Oxydizer je bezúdržbovým riešením úpravy vody a vyrába najkvalitnejšiu pitnú vodu. Pracuje automaticky, spoľahlivo a bez akýchkoľvek prevádzkových nákladov.

CrystalSOFT Ecomix – soľanková úpravňa vody

CrystalSOFT Ecomix je univerzálne riešenie až na 5 problémov v jednom zariadení. Dokonale odstraňuje z vody železo (Fe), mangán (Mn), Amoniak (NH3), vodný kameň (zmäkčuje vodu), organické znečistenie (herbicídy, pesticídy, fenoly, benzény, THM).

CrystalSoft Ecomix je ekonomickejším a priestorovo úspornejším riešením oproti tradičnému prístupu, kde je každý problém riešený samostatným zariadením zvlášť.

CrystalSOFT Ecomix TWIN – soľanková úpravňa vody

CrystalSOFT Ecomix je univerzálne riešenie až na 5 problémov v jednom zariadení. Dokonale odstraňuje z vody železo (Fe), mangán (Mn), Amoniak (NH3), vodný kameň (zmäkčuje vodu), organické znečistenie (herbicídy, pesticídy, fenoly, benzény, THM).

Non-stop dodávka upravenej vody:
Zariadenie sa skladá z 2 spolupracujúcich, inteligentne riadených úpravní vody. Jedna úpravňa je vždy v prevádzkovom režime, zatiaľ čo sa druhá automaticky regeneruje.

Centrálne zmäkčenie vody pomocou soľankových zmäkčovačov vody

CrystalSOFT IQ – soľankový zmäkčovač vody

Soľankový zmäkčovač vody CrystalSOFT IQ úplne a natrvalo zabráni tvorbe vodného kameňa v celom objekte! Zabezpečí 100% efektivitu ohrevu úžitkovej vody a výrazne predĺži životnosť všetkých zariadení prichádzajúcich do styku s vodou.

Už žiadne biele fľaky na sanite alebo skle sprchového kúta, už žiadne tepelné straty pri ohreve vody! Najmodernejšia bez-motorová riadiaca hlavica, automatická dezinfekcia, automatický bypass s reguláciou tvrdosti, nadštandardná záruka...

CrystalSOFT Stratos – soľankový zmäkčovač vody

Soľankový zmäkčovač vody CrystalSOFT Stratos úplne a trvalo zabráni tvorbe vodného kameňa v celom objekte! Zabezpečí 100% efektivitu ohrevu úžitkovej vody a výrazne predĺži životnosť všetkých zariadení prichádzajúcich do styku s vodou.

Už žiadne biele fľaky na sanite alebo skle sprchového kúta, už žiadne tepelné straty pri ohreve vody! Kvalitná riadiaca hlavica, dovolenkový režim bez akejkoľvek spotreby soli, automatický bypass s reguláciou tvrdosti, zosilnené plasty...

CrystalSOFT Ecomix – soľanková úpravňa vody

CrystalSOFT Ecomix je univerzálne riešenie až na 5 problémov v jednom zariadení. Dokonale odstraňuje z vody železo (Fe), mangán (Mn), Amoniak (NH3), vodný kameň (zmäkčuje vodu), organické znečistenie (herbicídy, pesticídy, fenoly, benzény, THM).

CrystalSoft Ecomix je ekonomickejším a priestorovo úspornejším riešením oproti tradičnému prístupu, kde je každý problém riešený samostatným zariadením zvlášť.

CrystalSOFT Ecomix TWIN – soľanková úpravňa vody

CrystalSOFT Ecomix je univerzálne riešenie až na 5 problémov v jednom zariadení. Dokonale odstraňuje z vody železo (Fe), mangán (Mn), Amoniak (NH3), vodný kameň (zmäkčuje vodu), organické znečistenie (herbicídy, pesticídy, fenoly, benzény, THM).

Non-stop dodávka upravenej vody:
Zariadenie sa skladá z 2 spolupracujúcich, inteligentne riadených úpravní vody. Jedna úpravňa je vždy v prevádzkovom režime, zatiaľ čo sa druhá automaticky regeneruje.

Centrálna ochrana pred vodným kameňom pomocou fyzikálnych zmäkčovačov vody

Crystal MAG – magnetický zmäkčovač vody

Crystal MAG zníži o 50% usádzanie vodného kameňa na vykurovacích telesách bojlera, prietokového ohrievača a spotrebičov (práčka, umývačka). Úplne jednoduchá Inštalácia: Crystal MAG stačí priložiť na potrubie a upevniť dodanou eska-páskou.

Jednotlivé magnety Crystal MAG sa dajú spájať a vytvoria tak magnetický prstenec na akomkoľvek priemere potrubia (od DN10 do DN80).