Demineralizátory Crystal DEMI do 50000 l/hod

Najnižšie prevádzkové náklady na výrobu
demineralizovanej, destilovanej, deionizovanej vody

Disponujeme viacerými bez-údržbovými technológiami pred-úpravy vody, ktoré podstatne znižujú prevádzkové náklady, zjednodušujú údržbu, a predlžujú životnosť demineralizačných membrán. Vhodnú pred-úpravu vody navrhneme individuálne na základe laboratórneho rozboru vody.

100% GARANCIA SPOKOJNOSTI


V prípade akejkoľvek nespokojnosti s demineralizátorom vody Crystal DEMI, ho môžete kedykoľvek počas  skúšobnej lehoty vrátiť. V takomto prípade Vám vyplatíme celú kúpnu cenu zariadenia späť.

Náklady spojené s montážou a demontážou zariadenia však nevraciame ani nepreplácame.

Výkonné

Vyrobia demineralizovanú vodu v akomkoľvek Vami požadovanom množstve.

Nízke náklady

Nízke náklady na energiu a servis potešia Váš výdavkový rozpočet.

Kompaktné

Malé rozmery Vám umožnia vyrábať demineralizovanú vodu aj v prevádzkach s obmedzenými priestorovými možnosťami.

Účinné

Výrábajú nízko-mineralizovanú vodu s účinnosťou odstránenia minerálnych látok nad 99%.

Stále pripravené

Demineralizovaná voda je priamo na mieste určenia vyrábaná z vody z vodovodu alebo vlastného zdroja.

Non-stop

Naše zariadenia Crystal DEMI sú vyrobené z komponentov, ktoré spĺňajú požiadavky kontinuálnej prevádzky.

Servis

Samozrejmosťou je starostlivosť o Vás. Poskytujeme záručný aj pozáručný servis.

Nezávislosť

Výmenu filtračných vložiek každých 5-10 mesiacov po jednoduchom zaškolení zvládne aj Váš zamestnanec.

Šetrite na energii a bezporuchovej prevádzke, nie na kvalite!

Crystal DEMI RO 12 m³/hod.

Nezávislý na vstupnom tlaku vody!

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 195 x 310 x 110 cm

Výkon: do 12 000 l/hod

Účinnosť: do 99,7%

Výťažnosť: 30% - 50%

Počet membrán: 12x Dow Filmtec XLE 440

Pred-filtrácia: 6 x 20” filtračné teleso:

 • 20" Big Blue - sedimentačný pred-filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometer

Post-filtrácia: voliteľná

 • Monitor nízkeho tlaku so spínačom
 • Predný panel z lakovaného anodizovaného hliníka
 • Automatický výplach membrán demineralizovanou vodou
 • Ventily Praher, spojovací materiál John Guest
 • Mikroprocesorová jednotka riadi prevádzku zariadenia a spúšťa automatický výplach membrán.

Crystal DEMI RO 16 m³/hod.

Nezávislý na vstupnom tlaku vody!

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 240 x 570 x 150 cm

Výkon: do 16 000 l/hod

Účinnosť: do 99,7%

Výťažnosť: 30% - 50%

Počet membrán: 16x Dow Filmtec XLE 44

Pred-filtrácia: 1 x FCH 740 filtračné teleso

Post-filtrácia: voliteľná

 • Monitor nízkeho tlaku so spínačom
 • Predný panel z lakovaného anodizovaného hliníka
 • Automatický výplach membrán demineralizovanou vodou
 • Ventily Praher, spojovací materiál John Guest
 • Mikroprocesorová jednotka riadi prevádzku zariadenia a spúšťa automatický výplach membrán.

Crystal DEMI vyrábajú vodu s veľmi nízkym obsahom minerálnych a organických látok.
Po doplnení špeciálneho deionizačného stupňa dosahuje vodivosť výstupnej vody pod 1 μS/cm.

Crystal DEMI RO 20 m³/hod

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 240 x 570 x 150 cm

Výkon: do 20 000 l/hod.

Účinnosť: do 99,7%

Výťažnosť: 30% - 50%

Počet membrán: 20x Dow Filmtec XLE 440

Pred-Filtrácia: 1 x FCH 740 filtračné teleso

Post-Filtrácia: voliteľná

 • Monitor nízkeho tlaku so spínačom
 • Predný panel z lakovaného anodizovaného hliníka
 • Automatický výplach membrán demineralizovanou vodou
 • Ventily Praher, spojovací materiál John Guest
 • Mikroprocesorová jednotka riadi prevádzku zariadenia a spúšťa automatický výplach membrán.

Crystal DEMI RO 24 m³/hod.

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 240 x 570 x 150 cm

Výkon: do 24 000 l/hod.

Účinnosť: do 99,7%

Výťažnosť: 30% - 50%

Počet membrán: 24x Dow Filmtec XLE 440

Pred-Filtrácia: 2 x FCH 740 filtračné teleso

Post-Filtrácia: voliteľná

 • Monitor nízkeho tlaku so spínačom
 • Predný panel z lakovaného anodizovaného hliníka
 • Automatický výplach membrán demineralizovanou vodou
 • Ventily Praher, spojovací materiál John Guest
 • Mikroprocesorová jednotka riadi prevádzku zariadenia a spúšťa automatický výplach membrán.

Crystal DEMI RO 28 m³/hod

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 240 x 570 x 150 cm

Výkon: do 28 000 l/hod.

Účinnosť: do 99,7%

Výťažnosť: 30% - 50%

Počet membrán: 28x Dow Filmtec XLE 440

Pred-Filtrácia: 2 x FCH 740 filtračné teleso

Post-Filtrácia: voliteľná

 • Monitor nízkeho tlaku so spínačom
 • Predný panel z lakovaného anodizovaného hliníka
 • Automatický výplach membrán demineralizovanou vodou
 • Ventily Praher, spojovací materiál John Guest
 • Mikroprocesorová jednotka riadi prevádzku zariadenia a spúšťa automatický výplach membrán.

Crystal DEMI RO 32 m³/hod.

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 240 x 570 x 150 cm

Výkon: do 32 000 l/hod.

Účinnosť: do 99,7%

Výťažnosť: 30% - 50%

Počet membrán: 32x Dow Filmtec XLE 440

Pred-Filtrácia: 2 x FCH 740 filtračné teleso

Post-Filtrácia: voliteľná

 • Monitor nízkeho tlaku so spínačom
 • Predný panel z lakovaného anodizovaného hliníka
 • Automatický výplach membrán demineralizovanou vodou
 • Ventily Praher, spojovací materiál John Guest
 • Mikroprocesorová jednotka riadi prevádzku zariadenia a spúšťa automatický výplach membrán.

Voliteľné príslušenstvo:

 • Deionizačný koncový stupeň - produkuje ultra-čistú deionizovanú vody s vodivosťou pod 1 µS/cm
 • Prietokový merač vodivosti monitorujúci kvalitu vstupnej a demineralizovanej vody.
 • Ručný merač vodivosti na monitorovanie kvality vstupnej a demineralizovanej vody.
 • UV Sterilizátor – podľa požiadaviek.
 • Tlaková nádrž na demineralizovanú vodu
 • Bez-tlaková nerezová nádrž na demineralizovanú vodu s výpustným ventilom a plavákovou vypínacou automatikou.