Demineralizátory vody Crystal DEMI do 150 l/hod

Najnižšie prevádzkové náklady na výrobu
demineralizovanej, destilovanej, deionizovanej vody.

Prevádzkové náklady na filtre do 7 EUR za mesiac:

Naše demineralizačné zariadenia používajú štandardizované a ľahko dostupné filtračné vložky a osmotické membrány. Preto je ich prevádzka mimoriadne lacná a nenáročná. Po jednoduchom zaškolení zvládne výmenu filtrov aj Váš zamestnanec.

Prevádzkové náklady na výrobu 1000 litrov demineralizovanej vody do 8 EUR:

Okrem nákladov na náhradné filtre budete platiť už len spotrebovanú elektrinu a vodu. Na výrobu 1000 litrov demineralizovanej vody zaplatíte vodné a stočné (2 až 5 m3) pod 8 EUR a spotrebovanú elektrinu (1,6 kWh) do 0,07 EUR.

100% GARANCIA SPOKOJNOSTI


V prípade akejkoľvek nespokojnosti s demineralizátorom vody Crystal DEMI, ho môžete kedykoľvek počas  skúšobnej lehoty vrátiť. V takomto prípade Vám vyplatíme celú kúpnu cenu zariadenia späť.

Náklady spojené s montážou a demontážou zariadenia však nevraciame ani nepreplácame.

Profesionálne demineralizátory vody Crystal DEMI sú výkonnejšou a efektívnejšou alternatívou destilátorov vody. Oproti destilátorom vody však ponúkajú mnoho výhod:

Výkonné

Vyrobia demineralizovanú vodu v akomkoľvek Vami požadovanom množstve.

Nízke náklady

Nízke náklady na energiu a servis potešia Váš výdavkový rozpočet.

Kompaktné

Malé rozmery Vám umožnia vyrábať demineralizovanú vodu aj v prevádzkach s obmedzenými priestorovými možnosťami.

Účinné

Výrábajú nízko-mineralizovanú vodu s účinnosťou odstránenia minerálnych látok nad 97%
(pozri účinnosti nižšie).

Stále pripravené

Demineralizovaná voda je priamo na mieste určenia vyrábaná z vody z vodovodu alebo vlastného zdroja.

Non-stop

Naše zariadenia Crystal DEMI sú vyrobené z komponentov, ktoré spĺňajú požiadavky kontinuálnej prevádzky.

Servis

Samozrejmosťou je starostlivosť o Vás. Poskytujeme záručný aj pozáručný servis.

Nezávislosť

Výmenu filtračných vložiek každých 5-10 mesiacov po jednoduchom zaškolení zvládne aj Váš zamestnanec.

Šetrite na energii a bezporuchovej prevádzke, nie na kvalite!

Crystal DEMI ROBUST

Nezávislý na vstupnom tlaku vody!

Kompaktná reverzná osmóza s výkonom 60 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI Robust

Špecifikácia:

Výkon: do 60 l/hod

Účinnosť: 91% - 94%

Výťažnosť: 40% - 50%

Počet membrán: 3x 100 GPD Filmtec 1812

Pred-filtrácia: 3x 10" filtre

Post-filtrácia: voliteľná

Rozmery (VxŠxH): 42x43x25 cm

Ideálne aj pre kaviarňe a reštaurácie:

 • Kávovary úplne bez vodného kameňa
 • Výborná chutná voda pre na prípravu nápojov
 • Zariadenie produkuje do 60l vyčistenej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 91% až 94%
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:1
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Mikroprocesorová jednotka riadi prevádzku zariadenia a spúšťa automatický výplach membrán.

Crystal DEMI ROBUST Plus

Nezávislý na vstupnom tlaku vody!

Kompaktná reverzná osmóza s výkonom 150 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI Robust Plus

Špecifikácia:

Výkon: do 150 l/hod

Účinnosť: 94% - 97%

Výťažnosť: 40% - 50%

Počet membrán: 3x 300 GPD Filmtec 3012

Pred-filtrácia: 1x 10" BigBlue filter

Post-filtrácia: 1x 10" BigBlue filter

Rozmery (VxŠxH): 45x48x38 cm

Ideálne pre reštaurácie aj priemysel:

 • Zariadenia úplne bez vodného kameňa
 • Výborná chutná voda pre na prípravu nápojov
 • Zariadenie produkuje do 150l demineralizovanej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 94% až 97%
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:1
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Mikroprocesorová jednotka riadi prevádzku zariadenia a spúšťa automatický výplach membrán.

Možnosť výroby ultra-čistej vody

Crystal DEMI vyrábajú vodu s veľmi nízkym obsahom minerálnych a organických látok.
Po doplnení špeciálneho deionizačného stupňa dosahuje vodivosť výstupnej vody pod 1 μS/cm.

Crystal DEMI 150

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Komerčná reverzná osmóza s výkonom do 24 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI 150 Plus lite

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 67 x 45 x 25 cm

Výkon: do 24 l/hod.

Účinnosť: 96% - 96%

Výťažnosť: 15% - 25%

Počet membrán: 2x 75 GPD FILMTEC 1812

Pred-Filtrácia: 3x 20” filtre:

 • 20″ filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometrov
 • 20″ filter s granulovaným aktívnym uhlím
 • 20" filter s lisovaným aktívnym uhlím

Post-Filtrácia: líniové aktívne uhlie

 • Zariadenie produkuje do 24l demineralizovanej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 96% až 98% pri tlaku vstupnej vody 4 bary.
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:4 pri tlaku vstupnej vody 4 bary.

Crystal DEMI 150 PLUS

Nezávislé na vstupnom tlaku vody!

Komerčná reverzná osmóza s výkonom do 24 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI 150 Plus

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 77 x 48 x 28 cm

Výkon: do 24 l/hod.

Účinnosť: 97% - 99%

Výťažnosť: 20% - 25%

Počet membrán: 2x 75 GPD FILMTEC 1812

Pred-Filtrácia: 3x 20” filtre:

 • 20″ filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometrov
 • 20″ filter s granulovaným aktívnym uhlím
 • 20" filter s lisovaným aktívnym uhlím

Post-Filtrácia: líniové aktívne uhlie

 • Zariadenie produkuje do 24l demineralizovanej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 97% až 99%
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:1
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Automatický výplach demineralizačných membrán
 • Mikroprocesorová riadiaca jednotka

Crystal DEMI 225 PLUS

Komerčná reverzná osmóza s výkonom do 35 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI 225 Plus

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 67 x 45 x 25 cm

Výkon DEMI 300: do 35 l/hod.

Účinnosť: 97% - 99%

Výťažnosť: 27% - 55%

Počet membrán: 3x 75 GPD FILMTEC 1812

Pred-Filtrácia: 3x 20” filtre:

 • 20″ filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometrov
 • 20″ filter s granulovaným aktívnym uhlím
 • 20" filter s lisovaným aktívnym uhlím

Post-Filtrácia: líniové aktívne uhlie

 • Zariadenie produkuje do 35l demineralizovanej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 97% až 99%
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:1
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Automatický výplach demineralizačných membrán
 • Recirkulačný okruh s regulátorom na zlepšenie výťažnosti
 • Mikroprocesorová riadiaca jednotka

Crystal DEMI 300 PLUS

Komerčná reverzná osmóza s výkonom do 46 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI 300 Plus

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 67 x 45 x 25 cm

Výkon: do 46 l/hod.

Účinnosť: 97% - 99%

Výťažnosť: 27% - 55%

Počet membrán: 4x 75 GPD FILMTEC 1812

Pred-Filtrácia: 3x 20” filtre:

 • 20″ filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometrov
 • 20″ filter s granulovaným aktívnym uhlím
 • 20" filter s lisovaným aktívnym uhlím

Post-Filtrácia: líniové aktívne uhlie

 • Zariadenie produkuje do 46l demineralizovanej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 97% až 99%
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:1
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Automatický výplach demineralizačných membrán
 • Recirkulačný okruh s regulátorom na zlepšenie výťažnosti
 • Mikroprocesorová riadiaca jednotka

Crystal DEMI 375 PLUS

Komerčná reverzná osmóza s výkonom do 58 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI 375 Plus

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 83 × 48 × 28 cm

Výkon: do 58 l/hod.

Účinnosť: 97% - 99%

Výťažnosť: 40% - 55%

Počet membrán: 5x 75 GPD FILMTEC 1812

Pred-Filtrácia: 3x 20” filtre:

 • 20″ filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometrov
 • 20″ filter s granulovaným aktívnym uhlím
 • 20" filter s lisovaným aktívnym uhlím

Post-Filtrácia: líniové aktívne uhlie

 • Zariadenie produkuje do 58l demineralizovanej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 97% až 99%
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:1
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Automatický výplach demineralizačných membrán
 • Recirkulačný okruh s regulátorom na zlepšenie výťažnosti
 • Mikroprocesorová riadiaca jednotka

Crystal DEMI 500 PLUS

Komerčná reverzná osmóza s výkonom do 75 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI 500 Plus

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 83 × 48 × 28 cm

Výkon: do 75 l/hod.

Účinnosť: 91% - 94%

Výťažnosť: 40% - 55%

Počet membrán: 5x 100 GPD FILMTEC 1812

Pred-Filtrácia: 3x 20” filtre:

 • 20″ filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometrov
 • 20″ filter s granulovaným aktívnym uhlím
 • 20" filter s lisovaným aktívnym uhlím

Post-Filtrácia: líniové aktívne uhlie

 • Zariadenie produkuje do 75l demineralizovanej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 91% až 94%
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:1
 • Automaticky riadené čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Automatický výplach demineralizačných membrán
 • Recirkulačný okruh s regulátorom na zlepšenie výťažnosti
 • Mikroprocesorová riadiaca jednotka

Crystal DEMI 1200 PLUS

Komerčná reverzná osmóza s výkonom do 142 litrov demineralizovanej vody za hodinu

Reverzná osmóza Crystal DEMI 600 Plus

Špecifikácia:

Rozmery (VxŠxH): 72,5 × 62 × 38,5 cm

Výkon: do 3400 l/deň

Účinnosť: 96% - 98%

Výťažnosť: 40% - 55%

Počet membrán: 3x 300 GPD 2812

Pred-Filtrácia: 3x 20” filtre:

 • 20″ filter polypropylénový s porozitiou 5 mikrometrov
 • 20″ filter s granulovaným aktívnym uhlím
 • 20" filter s lisovaným aktívnym uhlím

Post-Filtrácia: líniové aktívne uhlie

 • Zariadenie produkuje do 75l demineralizovanej vody za hodinu
 • Účinnosť demineralizácie je 96% až 98%
 • Pomer demineralizovanej a odpadovej vody je 1:1
 • Automaticky riadené rotačné lamelové čerpadlo so spínačmi nízkeho a vysokého tlaku.
 • Automatický výplach demineralizačných membrán
 • Recirkulačný okruh s regulátorom na zlepšenie výťažnosti
 • Mikroprocesorová riadiaca jednotka

Voliteľné príslušenstvo:

 • Deionizačný koncový stupeň - produkuje ultra-čistú deionizovanú vody s vodivosťou pod 1 µS/cm
 • Prietokový merač vodivosti monitorujúci kvalitu vstupnej a demineralizovanej vody.
 • Ručný merač vodivosti na monitorovanie kvality vstupnej a demineralizovanej vody.
 • UV Sterilizátor – podľa požiadaviek.
 • Tlaková nádrž na demineralizovanú vodu
 • Bez-tlaková nerezová nádrž na demineralizovanú vodu s výpustným ventilom a plavákovou vypínacou automatikou.