Crystal Oxydizer – odstránenie železa, mangánu, zápachu

Crystal Oxydizer - jedinečný odželezňovač vody

Odstraňuje železo, mangán a "vajcový" zápach prirodzenou cestou - oxidáciou kyslíkom.

Bez použitia chemických látok

Bez prevádzkových nákladov

Bez akýchkoľvek servisných zásahov

Počas 5 rokov na trhu bez jedinej reklamácie

Crystal Oxydizer z vody spoľahlivo odstráni železo, mangán, sulfán ("vajcový" zápach). Neochudobňuje vodu o minerálne látky, nepridáva do vody žiadne chemikálie. Je plne automatický, spoľahlivý a výsledkom je kvalitná pitná voda.

5x účinnejší

Až 5-násobná účinnosť oproti konkurenčným odželezňovačom. Odstráni až do 15 mg/l železa, 2 mg/l mangánu a 5 mg/l sírovodíku.

2x menší

Vďaka zabudovanej aeračnej komore priamo v zariadení, zaberá náš odželezňovač vody podstatne menej miesta, ako konkurenčné riešenia.

Crystal Oxydizer - vysoká kvalita upravenej vody

Crystal Oxydizer čistí vodu od železa, mangánu a sulfánu (vajcového zápachu) pomocou prirodzeného procesu oxidácie kyslíkom, až na úroveň pitnej vody. Nepridáva do vody žiadne chemikálie, neochudobňuje vodu o žiadne minerálne látky.

Po úprave je voda chutná a vhodná na pitie!

Plne automatický

Odželeznenie vody, odstránenie mangánu a zápachu funguje plne automaticky. Užívateľ sa nemusí o nič starať.

Ekologický

Odželezňovač Crystal Oxydizer na prevázku nepotrebuje žiadne chemikálie, regeneruje sa len spätným preplachom vodou.

Žiadne náklady

Nie sú potrebné žiadne servisné prehliadky ani čistenie zariadenia. Odželezňovač vody Crystal Oxydizer sa čistí automaticky.

Dlhá životnosť

Všetky komponenty vyrobené v USA a Belgicku, čo zaručuje výnimočne dlhú životnosť úpravne vody.

Praxou overený

Crystal Oxydizer odstraňuje z vody železo, mangán a sírovodík pomocou dlhodobo overeného procesu oxidácie kyslíkom.

Bez starostí

5 rokov predaja odželezňovača vody Crystal Oxydizer bez jedinej reklamácie, alebo nespokojného zákazníka.

Crystal Oxydizer - odstránenie železa, mangánu a zápachu bez prevádzkových nákladov

Odželezňovač sa regeneruje len spätným preplachom vodou.

Nie sú potrebné žiadne servisné prehliadky ani čistenie zariadenia.

Odželeznenie vody (ako aj odstránenie mangánu a sulfánu) prebieha úplne automaticky, bez akéhokoľvek zásahu užívateľa. Na úplné odstránenie železa, mangánu a sulfánu ("vajcového" zápachu), Crystal Oxydizer nepotrebuje žiadne chemikálie, servisné prehliadky, či čistenie zariadenia. Odželezňovač vody Crystal Oxydizer sa regeneruje len preplachom čistou vodou a následným nasatím vzdušného kyslíka.

Odstránenie železa, mangánu a sírovodíka prebieha bez akýchkoľvek servisných nákladov!

Crystal Oxydizer - technologické výhody:

 • Kvalitné materiály: odolné voči korózii, vyrobené v USA a Belgicku.
 • Jednoduchá inštalácia: všetko v jedinom zariadení: žiadne externé aerátory, kompresory, pumpy.
 • Kompaktné rozmery: umožňujú inštaláciu aj v najužších miestach.
 • Elektronické ovládanie: EAZY software s jednoduchým a intuitívnym ovládaním.
 • Zdokonalený mikroprocesor: s NOVRAM® pamäťou, záložnou batériou a podsvieteným displejom.
 • Oxidačná komora: zabudovaná priamo v zariadení s automatickým plnením.
 • Priehľadná tlaková nádoba: umožňuje vizuálnu kontrolu a nastavenie priebehu čistenia zariadenia.
 • 1” Riadiaca hlavica: s vysokými prietokmi a nízkymi tlakovými stratami.

Ekonomické a ekologické riešenie odželeznenia vody:

 • Vhodné aj pre žumpy, septiky a ČOV.
 • Nie sú potrebné chemické látky na regeneráciu.
 • Zariadenie sa regeneruje len spätným preplachom čistou vodou.
 • Nie sú potrebné žiadne servisné prehliadky ani čistenie zariadenia.
 • Všetky komponenty vyrobené v USA a Belgicku, čo zaručuje výnimočne dlhú životnosť úpravne vody.

Osvedčená, praxou overená metóda odželeznenia vody

Crystal Oxydizer odstraňuje z vody železo, mangán a sírovodík pomocou prirodzeného procesu oxidácie a aerácie vzdušným kyslíkom. Oxidácia pomocou kyslíka je zároveň aj najekologickejšiou metódou odstraňovania železa, mangánu a sulfánu (sírovodíka H2S) z vody.

Odželezňovač vody na svoju prevádzku nepotrebuje tabletovanú soľ ani iné chemické látky. Regeneruje sa len spätným preplachom čistou vodou !

Odželezňovač Crystal Oxydizer je založený na spoľahlivej a osvedčenej technológii:

Oxidácia a aerácia

Rozpustené železo, mangán a sírovodík sa premieňajú na nerozpustné častice pomocou kyslíka ako oxidačného činidla.

Mechanická filtrácia

Nerozpustné častice železa, mangánu a sírovodíka sa následne z vody odstraňujú zachytávaním na filtračné médium.

Oxidácia a aerácia - pomocou integrovanej komory

Okrem osvedčeného procesu oxidácie, revolučným prvkom Crystal Oxydizer je jeho “aeračná” prevzdušňovacia komora so stlačeným vzduchom, integrovaná priamo do filtračného systému.

Vďaka tomu dosahuje odželezňovač vody Crystal Oxydizer až 5-násobné účinnosti a zaberá 2x menej miesta oproti konkurenčným riešeniam.

Integrovaná aeračná komora úplne eliminuje potrebu externých zariadení pre vháňanie vzduchu, čo značne zjednodušuje inštaláciu a údržbu. Podobne vysoké účinnosti sa pri bežných konkurenčných odželezňovačoch vody dajú dosiahnuť len pomocou samostatne stojacej aeračnej komory. Takéto riešenie je však nielen nákladnejšie a náročnejšie na realizáciu, ale zaberá aj podstatne viac miesta. Bežne používaným nasávaním vzduchu pomocou venturiho efektu sa porovnateľné účinnosti odstránenia železa, alebo mangánu dosiahnúť nedajú.


Mechanická filtrácia - pomocou filtračného média

Spoľahlivé filtračné médium použité v odželezňovačoch vody Crystal Oxydizer má dvojakú funkciu:

 1. Pôsobí ako katalyzátor medzi molekulami rozpusteného kyslíka a rozpusteného železa / mangánu / sulfánu prítomných vo vode. Výrazne zvyšuje rýchlosť oxidačnej reakcie, ktorá transformuje rozpustené ióny železa, mangánu a síry na nerozpustné častice.
 2. Vďaka svojej mimoriadne vysokej aktívnej ploche, veľmi efektívne zachytáva tieto nerozpustné častice na svojom povrchu. Následne sa v naprogramovaných intervaloch automaticky spustí systém spätného preplachu, ktorý z filtračného média odstráni všetky zachytené nečistoty .

Celý proces odstraňovania železa, mangánu a sírovodíka prebieha plne automaticky bez zásahu užívateľa

1

NASÁVANIE VZDUCHU

Počas každej regenerácie, sa pomocou riadiaceho ventilu vzduch nasáva do “aeračnej" prevzdušňovacej komory, vo vrchnej časti úpravne vody. Opotrebovaný vzduch (spolu so zachyteným železom, mangánom a sírou) je najskôr vypustený do odpadu a následne je nasatý nový vzduch. V poslednej fáze regenerácie je nasatý vzduch pomocou tlaku vstupnej vody natlačený do vrchnej časti tlakovej nádoby, kde vytvorí tzv. aearačnú komoru.

2

OKYSLIČENIE UPRAVOVANEJ VODY

Počas prevádzky neupravená voda vstupuje do tlakovej nádoby cez “aeračnú" prevzdušňovaciu komoru so stlačeným vzduchom, kde je obohatená kyslíkom. Práve táto aerácia urýchľuje proces oxidácie rozpusteného železa a mangánu, no tiež napomáha oxidácii sírovodíka na nerozpustné častice síry. Takýto spôsob niekoľkonásobne zvyšuje účinnosť a maximálnu kapacitu odstránenia železa z tradičných 3 mg/l až na 15 mg/l!

3

VYZRÁŽANIE ŽELEZA, MANGÁNU A SÍRY

Po prevzdušnení vody v aeračnej komore je voda privedená na špeciálnu filtračnú zmes ktorá niekoľkonásobne urýchli proces oxidácie (tzv. "vyvločkovania") železa, mangánu a sírovodíka. Týmto procesom sa všetky tieto látky v priebehu pár sekúnd zmenia z rozpustnej na nerozpustnú zachytiteľnú formu.

4

ZACHYTENIE VYZRÁŽANÉHO ŽELEZA, MANGÁNU, SÍRY

Vyoxidované čiastočky železa, mangánu, a síry sa následne spolu s ostatnými mechanickými nečistotami zachytia na povrchu filtračného média. Po vyčerpaní kapacity sa automaticky spustí spätný preplach zariadenia čistou vodou a zachytené nečistoty (spolu s opotrebovaným vzduchom) sú vypustené do odpadu.

Ako sa prejavuje železo, mangán a sulfán vo vode?

Zvýšený obsah železa a mangánu vo vode nemusí byť na prvý pohľad viditeľný. Železo a mangán sa totiž v studňovej vode nachádzajú v rozpustenej, voľným okonom neviditeľnej forme. Po styku zo vzduchom, (napríklad po nabratí vody do pohára), sa však rozpustené železo a mangán vyzráža a vytvorí viditeľné usadeniny.

Usadené železo a mangán vo vodovodnom potrubí

Železo a mangán upcháva rozvody vody

Zhoršenie úžitkových vlastností vody

Pri vysokom obsahu železa a mangánu vo vode sa tak voda stáva nepoužiteľnou aj na technické účely. Dochádza k poškodeniu spotrebičov, ale aj sanitárnej techniky. Železo a mangán postupne zapcháva rozvody vody, zanecháva po sebe škrny, zafarbuje obkladačky, toalety, sanitu, ale aj prádlo pri praní.

Zhoršenie kvality pitnej vody

Podľa ÚVZSR (Úrad verejného zdravotníctva SR) extrémne zvýšené železo v pitnej vode poškodzuje pečeň, slezinu a zhoršuje krvotvorbu. Mangán poškodzuje pankreas a nervový systém.

Ďalším prolémom je, že aj pomerne nízky obsah železa vo vode vytvára ideálne prostredie pre zvýšený rast tzv. "železitých" baktérií. To sa dá spoznať aj podľa "vajcového" zápachu vody. Železité baktérie totiž vylučujú sírovodík a voda následne nepríjemne páchne.


Upchaté potrubie usadeným železom

Železo postupne upcháva rozvody vody

Ako sa prejavuje železo (Fe) vo vode?

 • Voda po sebe zanecháva hrdzavé fľaky.
 • Železo zanáša potrubia a spotrebiče, poškodzuje sanitu, farbí prádlo pri praní na hrdzavo až hnedo.
 • Zvýšené riziko tvorby železitých baktérií, spojené s nepríjemným zápachom.
 • Voda je nepitná, pripravené jedlo a nápoje majú nepríjemnú pachuť.
Usadený mangán vo vodovodnom potrubí

Mangán postupne upcháva rozvody vody

Ako sa prejavuje mangán (Mn) vo vode?

 • Voda po sebe zanecháva mastné čierne škvrny.
 • Mangán zanáša potrubia a spotrebiče, poškodzuje sanitu, farbí prádlo pri praní na šedo až čierno.
 • Zvýšené riziko tvorby železitých baktérií, spojené s nepríjemným zápachom.
 • Voda je nepitná, pripravené jedlo a nápoje majú kovovú pachuť.
Usadený mangán vo vodovodnom potrubí

Ako sa prejavuje sírovodík (sulfán) vo vode?

 • Voda má výrazný “zápach pokazených vajec”;
 • Žlté alebo čierne škvrny na armatúrach;
 • Pokazená chuť pripravených pokrmov;
 • Káva, čaj a iné nápoje stratia tradičnú farbu a chuť;
 • Strata farby na striebornom, medenom a mosadznom kuchynskom riade.

Normy železa, mangánu a sulfánu vo vode podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.:

 • Maximálny obsah železa vo vode (Fe) - 0,2 mg/l
  Prekročenie medznej hodnoty do 0,50 mg/l je prípustné, len ak ide o železo z geologického podložžia a ak nedochádza k nežžiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
 • Maximálny obsah mangánu vo vode (Mn) - 0,05 mg/l
  Prekročenie medznej hodnoty do 0,20 mg/l je prípustné, len ak ide o mangán z geologického podložžia a ak nedochádza k nežžiadúcemu ovplyvneniu senzorických vlastností vody.
 • Maximálny obsah voľného Sulfánu vo vode (H2S) - 0,01 mg/l

Crystal Oxydizer
odstránenie železa, mangánu a zápachu bez starostí

Bez použitia chemických látok

Bez prevádzkových nákladov

Bez akýchkoľvek servisných zásahov

Crystal Oxydizer čistí vodu od železa, mangánu a sulfánu (vajcového zápachu) pomocou prirodzeného procesu oxidácie, až na úroveň pitnej vody. Nepridáva do vody žiadne chemikálie, neochudobňuje vodu o žiadne minerálne látky.

100% GARANCIA SPOKOJNOSTI


Garantujeme riešenie úpravy vody až k úplnej spokojnosti.

Odstránenie železa, mangánu a sulfánu z vody prebieha plne automaticky.

Odželezňovač sa regeneruje len spätným preplachom čistou vodou.

Nie sú potrebné žiadne servisné prehliadky ani čistenie zariadenia.

Odželezňovač pracuje spoľahlivo bez akýchkoľvek zásahov po mnoho rokov.

Technické údaje

Model Jednotky O2xydizer
Technické parametre:
Množstvo filtračného média ( l ) 18 56
Prevádzkový tlak min. / max. (bar) 2,0 / 8,3
Prevádzková teplota min. /max. (˚C) 4 / 38
Elektrické napájanie (V/Hz) 230/24V - 50
Spotreba el. energie (VA) 12
Veľkosť pripojenia 1” cól
Výkon:
Odporúčaný prevádzkový prietok (m3/h) 1,1 1,6
Max. výkon (mg/l) 15,0 Fe / 2,0 Mn / 5,0 H2S / 1,0 CL
Prietok vody pri spätnom preplachu (l/min) 23 30
Spotreba vody na regeneráciu ( l ) 352 444
Rozmery a váha:
Šírka (mm) 268 317
Výška (mm) 1,185 ± 10 1,503 ± 10
Hĺbka (mm) 290 317
Hĺbka vrátane obtokového ventilu (mm) 371 376
Výška prítok/odtok (mm) 1 047 1 365
Váha (kg) 30,6 55,1
Maximálne hodnoty vstupnej vody:
- Reakcia vody (pH) na odstraňovanie železa (Fe): 6,8 – 9,0
na odstraňovanie mangánu (Mn): 8,0 – 9,0
na odstraňovanie železa a mangánu (Fe + Mn): 8,0 – 8,5
- Organická hmota (mg/l) 4,0
- Železo Fe2+ (mg/l) 15,0
- Mangán Mn2+ (mg/l) 2,0
- Sírovodík H2S (mg/l) 5,0
- Organická hmota (mg/l) 4,0
- Chlór (mg/l) 1,0