CrystalSOFT Ecomix TWIN – soľanková úpravňa vody

Crystal SOFT Ecomix TWIN spoľahlivo odstraňuje z vody až 5 neželaných látok:

železo, mangán, amoniak, organické látky, tvrdosť vody

CrystalSoft Ecomix rieši až 5 problémov naraz:

 • Tvrdosť vody (vodný kameň)
 • Železo (Fe)
 • Mangán (Mn)
 • Amoniak (čpavok - NH3)
 • Organické znečistenie a THM

Non-stop dodávka upravenej vyčistenej vody

Úpravňa vody CrystalSoft Ecomix TWIN pracuje plne-automaticky, užívateľ iba pravidelne doplňuje tabletovanú soľ.
Zariadenie sa skladá z 2 spolupracujúcich, inteligentne riadených úpravní vody. Jedna úpravňa je vždy v prevádzkovom režime, zatiaľ čo sa druhá automaticky regeneruje.

Dlhoročný vývoj,
overená technológia

Viac ako 6 rokov výskumu. Viac ako 80 otestovaných filtračných materiálov, 8 diplomov, 5 doktorandských prác, 4 pripravené patenty. Výsledok = unikátna technológia 5 v 1 na odstraňovanie piatich zložiek, najčastejšie znečisťujúcich vodu.

Dlhodobá,
bezproblémová prevádzka

Všetky použité komponenty, ako aj a riadiaca hlava sú výbornej kvality. Doteraz viac ako 12 500 zmäkčovačov vody ECOMIX nainštalovaných po celom svete. Poruchy: menej ako 0,1%.

Vysoká účinnosť

Filter je účinnejší ako bežné systémy odstraňovania železa. Prípustné koncentrácie železa (15 ppm) a mangánu (3 ppm) vo vstupnej vode sú vyššie. Efektivita odstránenia je viac ako 99%.

Nízke náklady

Päť hlavných problémov studničnej vody je vyriešených iba jedinou úpravňou vody, namiesto dvoch alebo troch zariadení pri tradičnom riešení, čo prináša značné zníženie nákladov.

Úspora priestoru

Namiesto niekoľkých samostatne stojacich zariadení sa na mieste inštaluje len jedno zariadenie, čo predstavuje významnú úsporu potrebnej podlahovej plochy.

Overená technológia

Technológia so štyrmi patentmi bola overená úspešnými skúsenosťami s tisícmi systémov pracujúcich 10 rokov po celej Európe.

Univerzálne riešenie

Účinnosť nezávisí na výške pH, obsaju chlóru alebo kyslíka vo vstupnej vode. Upravuje akúkoľvek vodu do povolených hraníc koncentrácie železa a mangánu.

Nepretržitá prevádzka

Úpravňa vody CrystalSoft Ecomix pracuje plne-automaticky, užívateľ doplňuje iba tabletovanú soľ. Jeden filter je vždy v prevádzkovom režime, zatiaľ čo sa druhý automaticky regeneruje.

Pri problematických vodách, kde sa musí riešiť viacero problémov naraz, sú zariadenia CrystalSoft Ecomix ekonomickejším a priestorovo úspornejším riešením oproti tradičnému prístupu, kde je každý problém riešený samostatným zariadením zvlášť.

Hlavné výhody

CrystalSOFT Ecomix efektívne odstraňuje z vody 5 hlavných kontaminantov, nehľadiac na pH, obsah chlóru a sírovodíka. Spoľahlivo odstraňuje všetky formy železa Fe (anorganickú, organickú, koloidnú). Odstraňuje aj vysoké koncentrácie Fe a Mn. Na regeneráciu používa ľahko dostupnú a lacnú tabletovanú soľ. Nízka spotreba vody na regeneráciu. Životnosť filtračného média až 10 rokov. Prehľadná užívateľská príručka. Jednoduché ovládanie.

100% GARANCIA SPOKOJNOSTI


V prípade nespokojnosti s účinnosťou zmäkčovača vody CrystalSOFT, ho môžete kedykoľvek počas  skúšobnej lehoty vrátiť. V takomto prípade Vám vyplatíme celú kúpnu cenu zariadenia späť.

Náklady spojené s montážou a demontážou zariadenia však nevraciame ani nepreplácame.

Odstránené kontaminanty Tvrdosť Železo Mangán COD Amoniak
Jednotky ˚dH ppm ppm ppm o2 ppm
Maximálna hodnota 43 15 3 20 4
Účinnosť odstránenia 97 % 98 % 98 % 80 % 90 %

Ako sa prejavuje železo, mangán a sulfán vo vode?

Zvýšený obsah železa a mangánu vo vode nemusí byť na prvý pohľad viditeľný. Železo a mangán sa totiž v studňovej vode nachádzajú v rozpustenej, voľným okonom neviditeľnej forme. Po styku zo vzduchom, (napríklad po nabratí vody do pohára), sa však rozpustené železo a mangán vyzráža a vytvorí viditeľné usadeniny.

Usadené železo a mangán vo vodovodnom potrubí

Železo a mangán upcháva rozvody vody

Zhoršenie úžitkových vlastností vody

Pri vysokom obsahu železa a mangánu vo vode sa tak voda stáva nepoužiteľnou aj na technické účely. Dochádza k poškodeniu spotrebičov, ale aj sanitárnej techniky. Železo a mangán postupne zapcháva rozvody vody, zanecháva po sebe škrny, zafarbuje obkladačky, toalety, sanitu, ale aj prádlo pri praní.

Zhoršenie kvality pitnej vody

Podľa ÚVZSR (Úrad verejného zdravotníctva SR) extrémne zvýšené železo v pitnej vode poškodzuje pečeň, slezinu a zhoršuje krvotvorbu. Mangán poškodzuje pankreas a nervový systém.

Ďalším prolémom je, že aj pomerne nízky obsah železa vo vode vytvára ideálne prostredie pre zvýšený rast tzv. "železitých" baktérií. To sa dá spoznať aj podľa "vajcového" zápachu vody. Železité baktérie totiž vylučujú sírovodík a voda následne nepríjemne páchne.


Upchaté potrubie usadeným železom

Železo postupne upcháva rozvody vody

Ako sa prejavuje železo (Fe) vo vode?

 • Voda po sebe zanecháva hrdzavé fľaky.
 • Železo zanáša potrubia a spotrebiče, poškodzuje sanitu, farbí prádlo pri praní na hrdzavo až hnedo.
 • Zvýšené riziko tvorby železitých baktérií, spojené s nepríjemným zápachom.
 • Voda je nepitná, pripravené jedlo a nápoje majú nepríjemnú pachuť.
Usadený mangán vo vodovodnom potrubí

Mangán postupne upcháva rozvody vody

Ako sa prejavuje mangán (Mn) vo vode?

 • Voda po sebe zanecháva mastné čierne škvrny.
 • Mangán zanáša potrubia a spotrebiče, poškodzuje sanitu, farbí prádlo pri praní na šedo až čierno.
 • Zvýšené riziko tvorby železitých baktérií, spojené s nepríjemným zápachom.
 • Voda je nepitná, pripravené jedlo a nápoje majú kovovú pachuť.
Usadený mangán vo vodovodnom potrubí

Ako sa prejavuje sírovodík (sulfán) vo vode?

 • Voda má výrazný “zápach pokazených vajec”;
 • Žlté alebo čierne škvrny na armatúrach;
 • Pokazená chuť pripravených pokrmov;
 • Káva, čaj a iné nápoje stratia tradičnú farbu a chuť;
 • Strata farby na striebornom, medenom a mosadznom kuchynskom riade.

Technické údaje

Model Merná jednotka Ecomix 1035 TWIN Ecomix 1054 TWIN Ecomix 1252 TWIN
Náplň filtra: Ecomix® A
Objem filtračnej hmoty: liter 25 (x2) 37 (x2) 50 (x2)
Prevádzkový prietok:
m3/hod 0,8 (x2) 1,3 (x2) 1,8 (x2)
Iónovýmenná kapacita: m3x°dH 49 (x2) 72,5 (x2) 98 (x2)
Kapacita pri tvrdosti: m3 pri 2,5 mmol/l (14°dH) 3,5 (x2) 5,2 (x2) 7,0 (x2)
m3 pri 5 mmol/l (28°dH) 1,75 (x2) 2,6 (x2) 3,5 (x2)
Systém regenerácie: protiprúdová regenerácia
Vyhotovenie soľanky: z upravenej vody
Spotreba soli na regeneráciu: kg 2,5 - 3,0 3,7 - 5,0 5,0 - 8,0 (x2)
Spotreba vody na jednu regeneráciu: liter 250 370 500
Čas trvania regenerácie: min 80 - 110
Tlaková strata: bar 0,5 - 1,0
Typ soli potrebnej na regeneráciu: - tabletovaná soľ PN 86/84081/01/02; DIN 19 604
Min. a Max. teplota upravovanej vody: °C 4 - 30
Minimálny tlak: bar 2,0
Maximálny tlak: bar 6,0
Elektrické napájanie: V/Hz 220 V, 50 Hz
Spotreba el. energie pri regenerácii W <30 W
Rozmery zariadenia
Š x H x V cm 120 х 45 х 133 130 х 45 х 160 140 х 45 х 155
Váha (bez vody) kg 2x45 2x65 2x75
Výška pripojenia cm 95 145 140
Veľkosť pripojenia cól 1 “ 1 “ 1 “
Maximálne povolené parametre vstupnej vody
Tvrdosť : mmol / L 15 15 15
Obsah Fe : mg / L 15 15 15
Obsah Mn : mg / L 3 3 3
Obsah Amoniaku NH3 ppm 4 4 4
Chemická spotreba kyslíka KMnO4: ppm O2/ L 20 20 20
Požadovaná úroveň mechanického predčistenia mikrónov 100 100 100
Model Merná jednotka Ecomix 1354 TWIN Ecomix 1465 TWIN Ecomix 1665 TWIN
Náplň filtra: Ecomix® A
Objem filtračnej hmoty: liter 62 (x2) 75 (x2) 100 (x2)
Prevádzkový prietok: m3/hod 2,2 (x2) 2,5 (x2) 3,3 (x2)
Iónovýmenná kapacita m3x°dH 121,5 (x2) 147 (x2) 196 (x2)
Kapacita pri tvrdosti: m3 pri 2,5 mmol/l (14°dH) 17,4 (x2) 21,0 (x2) 28,0 (x2)
m3 pri 5 mmol/l (28°dH) 8,7 (x2) 10,5 (x2) 14,0 (x2)
Systém regenerácie: protiprúdová regenerácia
Vyhotovenie soľanky: z upravenej vody
Spotreba soli na regeneráciu: kg 6,2 - 9,9 7,5 - 12,0 10,0 - 16,0
Orientačná spotreba vody na jednu regeneráciu: liter 620 750 1000
Čas trvania regenerácie: min 80 - 110
Tlaková strata: bar 0,5 - 1,0
Typ soli potrebnej na regeneráciu: - tabletovaná soľ PN 86/84081/01/02; DIN 19 604
Min. a Max. teplota upravovanej vody: °C 4 - 30
Minimálny tlak: bar 2,0
Maximálny tlak: bar 6,0
Elektrické napájanie: V/Hz 220 V, 50 Hz
Spotreba el. energie pri regenerácii W <30 W
Rozmery zariadenia
Š x H x V cm 145 х 45 х 160 150 х 50 х 190 160 х 50 х 190
Váha (bez vody) kg 2x85 2x100 2x120
Výška pripojenia cm 145 175 175
Veľkosť pripojenia cól 1 “ 1 “ 1 “
Maximálne povolené parametre vstupnej vody
Tvrdosť : mmol / L 15 15 15
Obsah Fe : mg / L 15 15 15
Obsah Mn : mg / L 3,0 3,0 3,0
Obsah Amoniaku NH3 ppm 4,0 4,0 4,0
Chemická spotreba kyslíka KMnO4: ppm O2/ L 20,0 20,0 20,0
Požadovaná úroveň mechanického predčistenia mikrónov 100 100 100