Tvrdá voda a vodný kameň v domácnosti

Tvrdosť vody je mierou vo vode obsiahnutých dvojmocných katiónov kovov a v praxi je daná množstvom rozpusteného vápnika a horčíka (→ geonika.sk). Zvýšené hodnoty týchto rozpustených minerálov vo vode nie sú zdraviu škodlivé, ba naopak, sú nevyhnutné pre zdravie človeka. Avšak prietokom tvrdej vody v domácnosti dochádza k postupnému zanášaniu obkladov, armatúr a domácich spotrebičov bielym povlakom —  tzv. vodným kameňom (hlavne uhličitan vápenatý). Vodný kameň môže zapríčiniť až upchatie potrubia alebo zničenie spotrebiča bez uznania jeho reklamácie.

V mnohých vodných zdrojoch pitnej vody na Slovensku sa nachádza tvrdá voda, no málokto si uvedomuje, aké dôsledky to môže mať na každodenný chod domácností.

Čo spôsobuje tvrdá voda v domácnosti?

 • nános vodného kameňa na obkladoch a vodných armatúrach (kúpeľňa, kuchyňa, WC, ..)
 • ​nános vápenatých usadenín v rozvodoch teplej vody znižuje účinnosť vykurovacích telies
 • obmedzuje funkčnosť spotrebičov v dôsledku vodného kameňa (práčka, žehlička, kávovar, kanvica, bojler, ..)
 • zníženú schopnosť vytvárať penu, čím sa znižuje účinnosť pracieho prášku, mydla, saponátu a šampónu
 • prispieva k tvorbe suchej pokožky a lámavosti vlasov pri umývaní

Zmäkčenie vody sa oplatí

Tvrdá voda teda vedie z dlhodobého hľadiska ku zvýšenej energetickej náročnosti domácnosti a zníženej životnosti spotrebičov.

1
tvrdá voda vodný kameň, armatúra

Odstráňte vodný kameň

Zmäkčená voda vám zaručuje ochranu vodovodných rozvodov, batérií, kuchynských drezov, umývadiel, sprchových kútov, WC a obkladov pred usadzovaním vodného kameňa. Ušetríte aj na čistiacich prostriedkoch odstraňujúcich vodné usadeniny z povrchov.

2
tvrdá voda a vápnik, výhrevné telesá

Predĺžte životnosť spotrebičov

Zmäkčená voda ochráni vaše domáce spotrebiče pred škodlivými účinkami vápenatých usadenín. Ušetrite na prípravkoch na zmäkčenie vody a predĺžte životnosť svojej práčky, umývačky riadu, bojlera, žehličky, kávovaru, rýchlovarnej kanvice, ..

3
tvrdá voda a vodný kameň, vykurovacie rozvody, vápnik

Zvýšte účinnosť vykurovacích telies

Tepelná účinnosť vykurovacích telies sa každým milimetrom nánosu vodného kameňa znižuje až o 10%. Zmäkčená voda vám ušetrí náklady za energiu na výrobu tepla ako aj náklady na opravu kotla alebo rozvodov z dôvodu zanesenia potrubia.

4
zmäkčenie vody a šetrné pranie

Úspornejšie a jednoduchšie pranie

Vodný kameň sťažuje rozpúšťanie čistiacich prostriedkov vo vode, čím znižuje ich účinnosť. Navyše vápenaté usadeniny zväčša reagujú so špinou a spolu s ňou ostávajú v tkaninách. Zvyšujú aj tuhosť prádlo, čo nás núti používať aviváž. Zmäkčená voda zvyšuje účinnosť čistiacich prostriedkov.

5
zmäkčenie vody a jemná pleť

Doprajte si hebkejšiu pokožku

Voda nasýtená vápnikom a horčíkom nedovoľuje, aby sa mydlo a šampón vo vode dostatočne rozpustili, čo sťažuje ich vypláchnutie. Odmasťujúce zložky ostávajú usadené na vašom tele a vysušujú ochrannú vrstvu pokožky a vlasov viac ako je potrebné. Zmäkčená voda vás chráni pred dráždivým pôsobením kozmetických prípravkov.

Prechodná a trvalá tvrdosť vody

Hlavnou príčinou tvrdosti vody sú Ca2+ ióny, ktoré pochádzajú napr. z rozpusteného hydrogenuhličitanu vápenatého (Ca(HCO3)2). Keď sa tvrdá voda zahreje, v nej rozpustený hydrogenuhličitan vápenatý sa premieňa na uhličitan vápenatý, vodu a oxid uhličitý. Táto reakcia je opačná k tomu, ako vzniká tvrdá voda v prírode, pri kontakte dažďovej vody s vápencom. Uhličitan vápenatý (CaCO3) je nerozpustný, a preto vytvára nánosy vodného kameňa vo varnej kanvici, na vyhrievacích telesách či potrubí. Prevarením tvrdej vody sa teda môžeme zbaviť istej zložky tvrdosti vody — hovoríme o prechodnej tvrdosti, alebo uhličitanovej tvrdosti — za cenu zanesenia varného telesa. Nezbavíme sa však trvalej tvrdosti, alebo tzv. neuhličitanovej tvrdosti, spôsobenej najmä síranom vápenatým (CaSO4).

Ako sa zmäkčuje tvrdá voda?

 • prechodná (uhličitanová) tvrdosť vody sa odstráni prevarením, čo je tzv. termické zmäkčovanie (dekarbonatácia)
 • destilácia alebo reverzná osmóza odstráni väčšinu rozpustených látok vo vode, aj ióny vápnika (Ca2+) a horčíka (Mg2+)
 • magnetické "zmäkčovanie" na niekoľko hodín upraví fyzikálne vlastnosti vody tak, že sa vodný kameň usadzuje v menšej miere
 • pridaním pracej sódy (Na2CO3) do tvrdej vody sa odstráni ako jej prechodná, tak aj trvalá tvrdosť
 • meniče iónov, tzv. ionexy, nahradia tvrdosť spôsobujúce ióny vápnika a horčíka za sodíkové ióny (Na+)

Pozrite si naše riešenia

pre odstránenie vodného kameňa a zmäkčenie vody

Tabuľka tvrdosti vody

Hydrochemie, Pavel Pitter, 4. aktualizované vydání, VŠCHT v Praze, 2009

Tvrdosť vody

Ca + Mg *
[mmol/l]

Stupeň francúzsky
[°F]

Stupeň nemecký
[°dH]

veľmi mäkká

0,0 — 0,7

0 — 7

0 — 4

mäkká

0,7 — 1,4

7 — 14

4 — 8

stredne tvrdá

1,4 — 2,1

14 — 21

8 — 12

dosť tvrdá

2,1 — 3,2

21 — 32

12 — 18

tvrdá

3,2 — 5,4

32 — 54

18 — 30

veľmi tvrdá

nad 5,4

nad 54

nad 30

*) molárna koncentrácia iónov Ca2+ a Mg2+ prepočítaná na CaCO3; M(CaCO3) = 100 g/mol

Prevod jednotiek: 10 °F = 5.6 °dH = 1 mmol/l = TDS 100 ppm

Novela 496/2010, ktorá dopĺňa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.:

 • Odporúčaný obsah Ca+Mg, t.j. vápnik a horčík pre pitnú vodu: 1,1 - 5,0 mmol